Zápis do ZŠ na školní rok 2021/2022
30. Bře 2021 by Josef

Letošní rok proběhne zápis do ZŠ pouze písemnou formou, bez přímé účasti dětí na motivační části zápisu. Termín zápisu je rozložen mezi 1. 4. – 16. 4. 2021 (rozhodující je datum podání vytištěné přihlášky)

Proto Vás prosíme, abyste klikli SEM a vyplnili přihlášku elektronicky do našeho zápisového systému. Vyplněná přihláška k vytištění a podepsání přijde na váš mail.

Také si ZDE stáhněte a vyplňte dotazník pro uchazeče o vzdělávání v naší ZŠ (podklad k vyhodnocení pořadí uchazečů). Prosíme, podepište také dohodu o spolupráci rodiny a školy TADY.

Všechny tři formuláře vytiskněte, podepište a doručte do školy těmito možnými způsoby: datovou schránkou, elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem, poštou – doporučeně, osobně po předchozí domluvě na telefonu 317 440 246.  Do složky nezapomeňte případně přiložit žádost o odklad školní docházky (obdržíte mailem po zaškrtnutí v přihlášce) spolu s doporučeními dvou odborníků.

 

Nový Archáček
18. Bře 2021 by Josef

I když je škola zavřená, děti pilně pracují. Poslední číslo Archáčku se rozhodly Vám poslat alespoň elektronicky.

Tady je:

Archáček.pdf

(Archáček je školní časopis našich dětí, který vytvářejí samy, jen s pomocí, o kterou si samy řeknou.)

Online setkání rodičů na téma kyberšikany
15. Bře 2021 by Josef

Kyberšikana a rizikové chování na internetu

25. 3. 2021 od 17:00 do 18:30 h

Podrobnosti zde.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa