Velikonoční slavnost
25. dubna 2019 by admin_sv

Slavnostního slova se tentokrát na slavnosti ujala Kateřina Vernerová a Přemek Žák. Uvedli a doplnili čtení velikonočního příběhu dětmi z 3.-9. třídy. Nervozita byla velká, ale povedlo se….. K slavnosti patří hudba a zněla nejen společná píseň tentokrát a capella, ale i vystoupení dětí na různé hudební nástroje. Pro zpestření připravili pod vedením Přemka Žáka pro své kamarády i rodiče stánek s ozoboty.

Za sebe (a doufám, že nejen za sebe) mohu říci – milé, jednoduché, působivé…. Poděkování všem.

(Iva)


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa