100. výročí CČSH
3. listopadu 2019 by admin_sv

1. Přípravy

Věděli jsem, že bude 100 let od založení CČSH, věděli jsme, že výročí chceme nějak oslavit, čekali jsme návštěvu pana biskupa, ale jak do toho… Pro děti je nejlepší, když něco zažijí, něco vidí na vlastní oči. Vydali jsme se s Petrem Wagnerem – vikářem CČSH na výpravy po místních husitských církevních stavbách a pak připravovali výstavu.

Jak to všechno začalo? Společným kroužkem školáků a předškoláků. Chtěli jsme pracovat napříč školními skupinami. Nejprve jsme se tedy rozdělili do smíšených skupin. Petr krátce představil Církev československou husitskou, my ostatní dětem nastínili, co je čeká.

První aktivity se týkali především sžívání ve skupině, děti spolupracovaly téměř měsíc. Nejdřív skládaly tajemnou zprávu, hledaly na mapě, poznávaly stavby husitských kostelů, hledaly informace o nich, plánovaly výpravy.

A pak jsme se po skupinách vypravili do Benešova, Čerčan, Vlašimi, Votic, Neveklova, Netvořic, Mnichovic a Týnce nad Sázavou. Dělali jsme rozhovory, fotografovali, všechno pečlivě zapisovali. Prohlédli jsme místa zvenku i zevnitř a dostali se do velmi zajímavých míst, kam se běžně nedostaneme. Děti lákaly varhany, zvony, hodiny.  Zbyl i čas na legraci a zábavu.

Pak už následovala práce ve škole. Zpracovávaly se informace, kreslilo se, malovalo. Ujasnili jsme si technické detaily, velikost plakátu, umístění loga a dalších důležité věci, které plakáty propojovaly. V ostatním už děti měly při tvorbě svobodu, každá skupina sama za sebe. Pravidelně jsme se setkávali na poradních kroužcích a představovali si výsledky své práce. Práce ve skupinách byla náročná, někdy to klapalo, jak hodinky, někdy práce nebyla snadná, doléhala únava. Především druhostupňáci jako vedoucí skupin cítili velkou zátěž především při dokončování plakátů. Ale zvládli jsme to. A výsledek, si myslíme, stojí za to.

2. Přednáška biskupa CČSH Doc. ThDr. Davida Tonzara.

Pan biskup v úvodu hned řekl dětem, že nemá rád nezáživné přednášky. Taková ta jeho přednáška ale rozhodně nebyla. Spíše než přednáška to byla diskuse s dětmi. A oni opravdu odpovídaly, diskutovaly. Spokojenost byla podle všeho na obou stranách. Dívky z 2. stupně nachystaly občerstvení a nápad se zdobením závinu – cukrováním ve tvaru kalicha s křížem, znaku CČSH – pana biskupa opravdu pobavil 😀 .

3. Slavnost Stánků s výstavou ke 100. výročí založení CČSH

Slavnost Stánků se také nesla ve znamení oslav 100. výročí CŠSH. Hudební vystoupení dětí jako vždy zaujalo všechny. Celá škola zpívající a hrající společně na podiu…. Hezké na pohled i poslech…. Slavnostní slovo pana biskupa Davida Tonzara a  ředitelky školy Jitky Hřebecké otevřelo výstavu k uvedenému výročí. Postery zaujaly všechny návštěvníky, dlouze si je prohlíželi, vraceli se k nim. Zajímavé byly také dva plakáty, které mapovaly přípravu výstavy. Děti přípravě výstavy věnovaly hodně energie. Proto jsme rádi, že bude putovat po jednotlivých církevních sborech.  Putování začne 8. 11. v Čerčanech. Výstava se pak přesune do Benešova. Dále vás budeme informovat.

Po zahájení výstavy v kulturním domě nás čekala ještě část slavnosti probíhající venku na zahradě. Pan biskup zasadil první strom na naší proměněné zahradě (viz články k projektu Spojené světy Nadace Proměny Karla Komárka). A pak ještě povídal a byl s námi na naší slavnosti. Nechyběl ani Stánek…. Tentokrát ho vytvořila naše nádherná líska. Ani ohýnek s kytarou… ani občerstvení připravené dětmi i rodiči. Děkujeme všem!


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa