Průběh projektu na proměnu zahrady
11. Kvě 2019 by admin_sv

V současné době máme podepsanou smlouvu s výtvarníkem, je hotový autorský návrh (na nástěnkách nebo u Ivy Sadílkové k nahlédnutí) a začíná realizace. To jste už asi poznali podle kmenů na naší zahradě. Máme posudek statika na navrhovanou jeskyni. S tímto a dalšími dokumenty půjdeme žádat o územní souhlas na stavební úřad.

Proběhlo několik akcí, do kterých měli možnost zapojit se děti i rodiče obou škol. Jednalo se o odkorňování akátů na pozemku obce za vesnicí.

Během týdne pak dřevo bylo přemístěno na školní zahradu. Děti se podílely na vytvoření prostoru, pomohli bourat malý domeček. Bylo to pro ně velké „divadlo“. Seděli na mezi jako vlaštovky a sledovaly, jak „ruka“ podává kmeny stromů přes plot jako sirky.

Další práce pak budou probíhat na školní zahradě. Ve středu Lukáš Gavlovský s kolegou Pavlem pracovali na „wapkování“ dřeva a na zahradě přibyla podpěra jabloně.

Ještě zbývá několik kmenů odkornit. Děti i dospělí se k práci průběžně připojují. Stromy, které se mají zůstat s kůrou jsou označené provázkem a nápisem. Pracovat je možné po domluvě s Ivou Sadílkovou, nářadí je k zapůjčení.

Ve čtvrtek  30. 5. se chystáme „zavřít zahradu“ a budeme odstraňovat některé ze stávajících prvků. Akce je v běžném času slavnosti. O skluzavku i hrad je zájem z řad rodičů. Zmizí pryč do 30. 5.  Likvidovat se pak už bude jen železný domeček, gumy, podlaha malého domečku. Kdo se chystá na tento den, vezměte s sebou nářadí: klíče, akuvrtačku, „pajcr“, motorovou pilu, flexu na železo, kolečko na odvoz cihel z podesty domečku. Pracovat bude moci najednou tak 8 lidí. Ostatní budou s dětmi na dolní části zahrady a v parku.

Jinak další dobrovolnické akce budeme nahlašovat průběžně podle postupu prací, podle potřeby, také podle počasí. Asi se nám nepovede ohlašovat vše příliš dopředu, bereme tedy, že nebudete někteří moci. Vaši pomoc rádi vyžijeme jindy.

Zdá se, že máme nabídku na žulové koryto.

Děkujeme všem za nabídky pracovní, materiální i finanční pomoci.

Spojené světy - průběh

Akce v květnu
4. Kvě 2019 by admin_sv

  1. 5. středa    Státní svátek
  6. – 7. 5. pondělí, úterý    Ředitelské volno
  8. 5. středa    Státní svátek
  9. 5. a dále  Možnost odkorňování akátů na školní zahradě –   zájemci se ohlaste  
 10. 5. pátek  Exkurze do huti František – 3.-5. třída – celodenní   akce  
 14. 5. úterý  Zápis do MŠ – 8.30 – 12.00, 14.30-17.00  
 16. 5. čtvrtek  Fotografování – dopolední akce (raději počítejte do  13 hodin)  
 16. 5. čtvrtek  Setkání s rodiči páťáků – 19.00 v NA  
 21. 5. úterý  Výlet do farmaparku Soběhrdy – MŠ – dopolední   akce  
 22. 5. středa  Planetárium – Letíme na Mars – 2. stupeň  
 22. 5. středa  Předposlední plavání MŠ  
 23. 5. čtvrtek  Poslední plavání MŠ – organizace obvyklá  
 30. 5. čtvrtek  Den otevřených zahrad – celoškolní akce ve   spolupráci s obecní MŠ,  v souvislosti s projektem   Nadace Proměny  Bude upřesněno
VYHODNOCENÍ ZÁPISU do ZŠ 2019
2. Kvě 2019 by admin_svKliknutím na název dokumentu jej otevřete v novém okně.

 

Vyhodnocení zápisu do ZŠ – 2019

 

Ředitelské volno
2. Kvě 2019 by admin_sv

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno na 6. – 7. 5. 2019 z organizačních důvodů.

Velikonoční slavnost
25. Dub 2019 by admin_sv

Slavnostního slova se tentokrát na slavnosti ujala Kateřina Vernerová a Přemek Žák. Uvedli a doplnili čtení velikonočního příběhu dětmi z 3.-9. třídy. Nervozita byla velká, ale povedlo se….. K slavnosti patří hudba a zněla nejen společná píseň tentokrát a capella, ale i vystoupení dětí na různé hudební nástroje. Pro zpestření připravili pod vedením Přemka Žáka pro své kamarády i rodiče stánek s ozoboty.

Za sebe (a doufám, že nejen za sebe) mohu říci – milé, jednoduché, působivé…. Poděkování všem.

(Iva)

Velikonoční slavnost 2019

„Cvrkot“ před slavností
25. Dub 2019 by admin_sv

Před každou slavností bývá obvykle rušno.

Zkoušíme, připravujeme občerstvení, Archáček, v tomto případě Pašijáček – finišuje příprava, tisk, kompletujeme…. Zdobíme sál…. Prostě cvrkot.

Tentokrát se k tomu ještě přidal ruch související s Projektem Spojené světy. Na zahradě „přistálo“ dřevo z akátů, ze kterého postupně budou vznikat různé „krásy“ na naší zahradě. Aby byl prostor na práci, ustoupit musel žlutý domeček. Byl s dětmi odmala, bylo hodně smutku, hodně povídání okolo…. Starý domeček ustoupí novému… Poslední foto s domečkem…. Několik prkének putovalo na památku domů a když viděl Lukáš Gavlovský, jak to děti vnímají, bude přemýšlet, zda by některá prkénka šla přidat symbolicky do některého nového prvku. Odpoledne pak dokončujeme přípravy a čekáme rodiče…. A říkáme si, snad se slavnost povede… Snad tu všem bude dobře….

Příprava slavnosti

Termíny zápisů pro rok 2019
11. Dub 2019 by admin_sv

 

Čtvrtek 14. 3. – Den otevřených dveří do ZŠ 8.15 – 12.00

Čtvrtek 11. 4. – Zápis do ZŠ  (ve staré budově čp. 49) 14.00 – 17.00

Podklady zde.

 

Úterý  9. 4. – Den otevřených dveří do MŠ 8:15 – 12:00

Úterý 14. 5. – Zápis do MŠ  8:15 – 12:00 a 14:30 – 17:00

Podklady zde.

Provoz MŠ o letních prázdninách 2019
8. Dub 2019 by admin_sv

Ředitelka školy přerušuje provoz MŠ v době letních prázdnin, tedy od 1. 7. do 30. 8. 2019.

Provoz MŠ bude obnoven od 2. 9. 2019.

Dobrovolnická akce
4. Dub 2019 by admin_sv

V rámci příprav na proměnu školní zahrady

zveme na dobrovolnickou akci

Odkorňování akátů.

Pozvánka s termíny a dalšími informacemi zde.

Akce v dubnu
3. Dub 2019 by admin_sv

  4. 4. čtvrtek  Třídní schůzky, 18:00 v SA, 17.30  
  5. 4. pátek  Planeta Země 3000 Kolumbie
 3.- 9. třída – dopolední akce
 
  8. 4. pondělí  Práce s Lukášem Gavlovským
 – odkorňování akátů 3.- 9. třída v rámci běžného rozvrhu
 Rodiče se mohou připojit,
 akce bude trvat od 9. 30 do 18.00 , je třeba se ohlásit, že   přijdete Ivě Sadílkové
 
  9. 4. úterý  Den otevřených dveří MŠ
 8.15 – 12.00
 
  9. 4. úterý  Exkurze na farmu Kyselových
 – v rámci běžného   rozvrhu
 
  9. 4. úterý  Práce s Lukášem Gavlovským
 – odkorňování akátů s rodiči 9. 30 do 18.00
 je třeba se ohlásit, že   přijdete Ivě Sadílkové
 
 11. 4. čtvrtek  Zápis do ZŠ
 ve staré budově čp. 49 14.00 – 17.00
 
 15. 4. pondělí
 Velikonoční dílna
 – dopolední akce v rámci běžného rozvrhu
 
 17. 4. středa  Pašije – celoškolní slavnost, 16.00  
 18.4. čtvrtek  
 19. 4.pátek
 Velikonoční   prázdniny
 22. 4. pondělí  Pondělí velikonoční
 29. 4.  pondělí  Divadlo Tábor „Koukej svět“ MŠ, 1.- 2. třída
 30. 4. úterý  Exkurze do huti František – 2. stupeň  
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa