Vánoční prázdniny
20. Pro 2017 by admin_sv

Ředitelka školy vyhlašuje přerušení provozu mateřské školy, školní družiny a školního klubu

po dobu vánočních prázdnin (27.12.2017 – 2.1.2018)

Všechna zmíněná zařízení budou v plném provozu ve shodě se ZŠ od 3.1.2018

Přejeme klidné prožití svátků vánočních.

Program v prosinci
11. Pro 2017 by admin_sv

11. 12. ………….Zpívání a předání dárků v hospici v Čerčanech
19. – 20. 12. …..Vánoční dílna pečení
21. 12. ………….Vánoční slavnost
Drážďany 2017
2. Pro 2017 by admin_sv

6. prosince 2017 jsme se s několika žáky naší školy vydali do Drážďan.

Tentokrát se však nejednalo o pouhou turistickou výpravu. Děti čekal v místním Rezidenčním zámku zajímavý a důležitý úkol. Byly požádány, aby vyzkoušely nový kulturně – jazykový animační program, který pro žáky českých základních škol během pětidenního workshopu připravila skupina několika studentů z katedry germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s grafikem a ilustrátorkou zde účastníci projektu připravili průvodní materiál k nové unikátní výstavě Moc a móda, která přibližuje život saských kurfiřtů kolem roku 1600.
„Pokusní králíci“ se své role chopili velmi ochotně. Po rozehřívací fázi – práci s kartami na téma : „Co se v muzeu smí a co nesmí dělat?“ – si vybrali animační materiál buď pro mladší nebo pro starší děti. Jeden materiál byl českoněmecký, druhý byl dostupný v české nebo v německé verzi. Samotná práce ve sbírkách trvala hodinu a půl, některé děti stihly projít oba materiály a poté vyplnily přiložený evaluační dotazník.

Následoval teplý oběd – typická saská bramborová polévka, milá to pozornost pracovníků muzea. Poté byly děti požádány, aby materiály ohodnotily, sdělily své připomínky a návrhy ke změnám. I přes znatelnou únavu sebraly děti ještě síly na prohlídku alespoň zlomku rozsáhlých muzejních expozic – podívaly se do rytířského sálu, pohádkové turecké expozice s obřím hedvábným stanem, obdivovaly vzácný zelený diamant nedozírné ceny.
Odměnou za čtyřhodinovou práci v muzeu byla návštěva proslulých adventních trhů, které jsme si všichni patřičně užili.

Velký dík za zdařilou akci patří PhDr. Janu Kvapilovi z UJEP Ústí n. L., který celý projekt vymyslel, zorganizoval a získal na něj peníze z grantu, díky němuž byly mimo jiné uhrazeny i naše náklady na cestu. Děkujeme také pracovníkům muzea, kteří se o nás vzorně starali.

E. Balková

Drážďany 2017

Pracovní výlet na výstavu "Moc a móda"

Adventní setkání s rodiči
28. Lis 2017 by admin_sv

30.11. 2017 proběhne Adventní setkání s rodiči,

kde budeme nejen tvořit vánoční výzdobu, ale také dárky pro blízký hospic v Čerčanech, jeho pracovníky a klienty. Mottem letošního setkání totiž  je „Čiň radost, kde je smutek“.

Na setkání také v rámci ročního tématu Archa Noemova vyrobíme keramická zvířátka na dotvoření Betlému, který jsme už v minulých letech s rodiči vyrobili.

Projekt DM Společně
28. Lis 2017 by admin_sv

29.11. 2017 školu navštíví tým pracovnic drogerie DM market.

Přivezou dětem ze školní družiny  a klubu překvapení. Archa totiž byla úspěšná v projektu DM Společně, ve kterém získala dotaci 40.000,- Kč na (drobné) vybavení školní družiny a klubu. Pracovnice DM si s dětmi pohrají, společně rozbalí překvapení.

Tato spolupráce není ojedinělá, už několik let pracovnice DM drogerie škole nabízejí pomoc v rámci dobrovolnických dnů. Děkujeme!

Slavnost stánků 2017
28. Lis 2017 by admin_sv

Podzimní slavnost Stánků 19.10.2017 se letos nesla v duchu ochrany přírody, konkrétně záchrany ohrožené endemické rostliny kuřičky hadcové.

Každá rodina z Archy si na společnou skalku na školní zahradě vysadila svou rostlinu. Také vyučující mají svou. Rostliny zde budeme pěstovat, sledovat a měřit, jak rostou, kvetou a jejich zralá semena pak poputují na původní stanoviště v okolí slapské přehrady. V projektu se tedy naučíme pozorovat, pozorování zapisovat a vyhodnocovat. Na projektu spolupracujeme s obecní MŠ, která má na skalce také své sazenice. Ve fotogalerii najdete doprovodné fotografie. Bližší informace o celém projektu nejen v Arše můžete získat na stránkách http://www.kuricka.cz/ nebo na fb profilu kuřičky.

Prohlášení účastníků konference církevního školství
28. Lis 2017 by admin_sv

Ve dnech 14. – 16. 11. 2017 proběhla každoroční Konference církevních škol a školských zařízení.

V Hradci Králové se sešlo na 140 účastníků (od MŠ po VOŠ) napříč ekumenickým spektrem.

Ředitelé a zástupci zřizovatelů přijali na závěr následující prohlášení:

Prohlášení (dokument pdf)

Ředitelské volno
20. Zář 2017 by admin_sv

Ředitelka školy vyhlašuje pro ZŠ

ředitelské volno

na 29.9.2017

z organizačních důvodů.

Divadlo na zahájení školního roku
4. Zář 2017 by admin_sv

V úterý 5. 9. 2017

se sejdeme k rannímu kroužku v sále kulturního domu v Petroupimi.

Po kroužku je připraveno divadelní představení

„Tučňáci na Arše“

 

Plakát (dokument pdf)

Špulka
27. Čvn 2017 by admin_sv

K rozhledně Špulka vede stezka, na níž má každá škola svoje “stanoviště“ s panelem. Archa má hned první panel u Lbosína.

Původní panel na špulku Archa umístila již při otevírání Špulky. Lidé z Archy se rozhodli, že už bylo na čase, aby byl panel spraven.

Roční téma v Arše je středověk, takže se nový panel týká středověkých řemesel. Středověké práce na panel napsali žáci druhého stupně. Panel jsme také nalakovali. Také jsme u panelu obnovili okolí a spravili hudební nástroj.

Instalace panelu na stezku ke Špulce proběhla 13.6.2017.

Zveme Vás na otevření našeho panelu 🙂

Kromě práce na panelu jsme si také hráli v lese na jelena, udělali jsme si táborový oheň, opékali špekáčky a buřty, hráli jsme Člověče, nezlob se, učitel hodil žákyni do tůně a šlo se domů.

Adam Paroulek

Panel u Špulky 2017

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa