Jak pokračuje projekt Zahrada hrou
18. Kvě 2018 by admin_sv

Rádi bychom vás informovali, co je teď s naším zahradním projektem. Čekali jsme, až proběhne první výběrové kolo. Povedlo se, v prvním kole jsme uspěli. Na adrese https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/513_zaciname-vybirat-pristi-zahrady-hrou.html se můžete dozvědět další podrobnosti. Je tam také zveřejněn seznam přihlášených projektů. Jsme rádi, že počet přihlášených nebyl tak vysoký, jak bylo očekáváno, ale podle článku se zdá, že už se přihlašují více promyšlené a připravené projekty. Bylo celkem přihlášeno 22 projektů. V úterý 22. května v 11. 30 čekáme monitorovací návštěvu z Nadace Proměny. Proběhne představení projektového záměru, nástin současného využití zahrady a jeho propojení se školním vzdělávacím programem, popis dosavadních aktivit souvisejících s projektem sboru. Nadace by se ráda seznámila s projektovým týmem.

Přednáška o EU pro 5. – 9. třídu
17. Kvě 2018 by admin_sv

Další z rodičů přpravil pro děti z naší školy program. Tentokrát přijela Pavlína Žáková s přednáškou o EU.

Přednáška o EU

Setkání s Petroupimskou kronikářkou
16. Kvě 2018 by admin_sv

Ve středu 2. 5. nás ve 3. – 5. třídě navštívila Petroupimská kronikářka Jarka Škvorová.

O kroniku a setkání s paní kronikářkou projevily zájem samy děti. V rámci přípravy k projektu Zahrada hrou jsme zkoušeli se zamyslet nad vznikem zahrady, naší školy. Paní kronikářka nám poskytla informace o škole a slíbila nás navštívit s kronikou celé obce. Děti si připravily předem otázky, ptali se hodně v průběhu. Co se píše do kroniky?  Jak často se píše do kroniky.? Kdo může psát kroniku? Kdo všechno psal kroniku? Kdy se začala psát první kronika Petroupimi?

Setkání bylo moc příjemně a moc za něj děkujeme.

Setkání s kronikářkou

Den otevřených zahrad
14. Kvě 2018 by admin_sv

Srdečně zveme do Petroupimi na Den otevřených zahrad 

 ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 14:00h

Pozvánka (dokument pdf)

VYHODNOCENÍ ZÁPISU do ZŠ 2018
14. Kvě 2018 by admin_svKliknutím na název dokumentu jej otevřete v novém okně.

 

Vyhodnocení zápisu do ZŠ – 2018

 

Akce v květnu
3. Kvě 2018 by admin_sv

  1. 5. úterý   státní svátek
  2. 5. středa
  setkání s petroupimskou kronikářkou Jarkou Škvorovou
  3. 5. čtvrtek
  Akce policie ČR pro MŠ a 1.-2. třídu
  7. 5. pondělí   ředitelské volno – družina ani MŠ není v provozu
  8. 5. úterý   státní svátek
 10. 5. čtvrtek  18.00 schůzka 1. a 2. třídy v SA
 10. 5. čtvrtek  od 19.00 v NA setkání rodičů pátých tříd
 15. 5. úterý    Zápis do MŠ 8:15 – 12:00 a 14:30 – 17:00
 16. 5. středa    Společné fotografování od 8:15
 17. 5. čtvrtek    Třídní schůzky od 18 hodin
  22. 5. úterý  V 1. kole projektu Zahrada hrou Nadace Proměny jsme uspěli,  čeká nás návštěva z nadace, bližší seznámení s projektem a projektovým týmem.
  24. 5. čtvrtek   Den otevřených zahrad – 14.00-19.00
  28. 5. pondělí   náhradní plavání MŠ 
  28. 5. – 1. 6.   Projekt EDISON 
Oslavili jsme Den Země
1. Kvě 2018 by admin_sv

Ve středu 18. 4. 2018 pomáhali starší školáci malým dětem plnit úkoly týkající se zkoumání vody z různých pohledů.

Po skupinách je provedli stanovišti, kde se děti mohly podívat na vodu pod mikroskopem, lovili drobné vodní živočichy, které pak zkoušely určit podle klíče.

Dále pak jednotlivé skupiny studovaly koloběh vody a snažily se ho výtvarně zachytit.

O týden před tím velcí školáci sami, kromě těchto úkolů navíc zkoumali  povrchové napětí vody, účinky detergentů, měřili hloubku rybníka a teplotu vody u hladiny a u dna. Získávali také podklady pro výpočet objemu vody v rybníce.

 Děti z mateřské školy se vydaly podél potůčku zkoumat rostliny a živočichy. Fotografie můžete vidět také na fb školy.

Den země 2018

Připomínka Dne země, tentokrát u vody

Vodní dům v Hulicích
28. Dub 2018 by admin_sv

10. 4. jsme se vypravili do Vodního domu v Hulicích.

Kromě exkurze na hráz a objednaných programů (Voda kolem nás, Tramptoty bolena Bolka, Povodně) nás čekala inspirativní expozice a zajímavě řešené venkovní prostory. Děti zaujala i velká skalka kuřičkou hadcovou.

Vodní dům

Výlet na Krásnou horu
20. Dub 2018 by admin_sv

Výlet ( 4. 4.) jsme zahájili prohlídkou vranovského kostela sv. Václava. Děti si poslechly krátké povídání o historii a zajímavostech kostela, měly možnost nakouknout do různých zákoutí, na kůru si vyzkoušet varhany. Kolem studánky spojení jsme se pak vydali na Krásnou horu. Výlet jsme zakončili obědem na ohýnku. Počasí nám přálo a sluníčko udělalo horu opravdu krásnou.

Výlet na Krásnou horu

Akce v dubnu
6. Dub 2018 by admin_sv

  Pondělí 9. 4.   3. – 5. třída – Jeden svět
  Úterý 10.4.   1. – 9. třída – Vodní dům
  Čtvrtek 12. 4.   2. stupeň – Jeden svět
  Čtvrtek 12. 4.   Zápis do ZŠ
  Pátek 13.4.   1. – 2.  doplněno o třeťáky
  – program Zvířátka a loupežníci v Rudolfinu
  Středa 18. 4.   MŠ  – program Zvířátka a loupežníci v Rudolfinu
  Čtvrtek 19. 4.   Třídní schůzka od 18 hodin
  Úterý 24. 4.   Den otevřených dveří MŠ – 8.30 – 12.00, 14.30-16.00
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa