Přerušení provozu
4. Čvn 2018 by admin_sv

Ředitelka školy přerušuje provoz mateřské školy, školní družiny a školního klubu na dobu letních prázdnin, tedy od 1.7.2018 do 31.8.2018.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí  3.9.20018

VYHODNOCENÍ ZÁPISU do MŠ 2018
4. Čvn 2018 by admin_svKliknutím na název dokumentu jej otevřete v novém okně.

 

Vyhodnocení zápisu do MŠ – 2018

 

Akce v červnu
4. Čvn 2018 by admin_sv

 Čtvrtek 7. 6.  Program Mravenci
 MŠ, 1. a 2. třída
 Čtvrtek 7. 6.  Protidrogová prevence
 2. stupeň v rámci OSV
 Čtvrtek 7. 6.  Třídní schůzka s rodiči předškoláků
 v 17.00 v SA
 Třídní schůzka všech
 v 18. 30 v SA
 Pondělí – pátek
 11. – 15. června
 Cyklistický kurz Třeboňsko – 2. stupeň, 5. třída
 Úterý 12. 6.  Výlety 1.- 4. třída
 Děti se přidávají ke skupině kam postupují
 Středa 13. 6.  Výlet MŠ do Týnce nad Sázavou
 Středa 20. 6.  Výlet MŠ do ZOO v Táboře
 28. 6. čtvrtek  Rozdání vysvědčení
 Slavnost učení s přespáním
 29. 6. pátek  Konec školního roku
 Od 30. 7. sobota do 1. 9.  pátek  Hlavní prázdniny
Školní zahrada otevřená pro veřejnost v Petroupimi
26. Kvě 2018 by admin_sv

Předposlední květnový čtvrtek se školní zahrada v Petroupimi otevřela pro širší veřejnost.

Připojili jsme se tak k celosvětové akci, měsíc školních zahrad, jejíž smyslem je ukázat rozmanité možnosti využití školní zahrad, uvědomění si jak pestré využití venkovní prostředí poskytuje a jak je vhodné je začlenit do každodenního života školy. Původcem myšlenky otevřených zahrad je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). V Česku je jejím členem Nadace Proměny Karla Komárka, která u nás spolu s dalšími partnery podporuje širší využití školních zahrad a učení se venku. V letošním roce je možné měsíc otevřených zahrad slavit poprvé i u nás v České republice.

Na přípravě programu pro den otevřených zahrad se podílely velkou měrou děti. Děti z mateřské školy Petroupim, Církevní MŠ i ZŠ Archa společně nacvičili pohádku o Šípkové Růžence, užili si pak společně i pohádku o Perníkové chaloupce Divadla Zuzany Fricové. Děti z mateřské školy připravili i občerstvení ze zahradních zdrojů. Všichni si pak pochutnali na přírodních limonádách, pomazánce s pažitkou a ředkvičkami ze školního záhonku. Tvořivé dílny připravili pro děti dospělí i děti. V dílnách připravených dětmi se hráli hry, malovalo se, skládaly origami, tvořily papírové květiny. Mohli jste si vyzkoušet frotáž. Také jak přesnou máte mušku při házení kroužky, míčky a jestli se vám povede přejít ´lajnu´bez držení. Všichni společně splétali síť, na které se pak na zahradě budou moci děti houpat, drátovali, poznávali vůně v aromaterapeutickém stánku. A hlavně si užívali volnou hru ve všech koutech zahrady. Odpoledne jsme uzavřeli posezením u ohýnku a zpíváním s kytarou.

 

Den otevřených zahrad

Výběr fotografií z akce pro ilustraci. Za foto děkujeme Petře Macháčkové

Návštěva monitorovacího týmu Nadace Proměny Karla Komárka
26. Kvě 2018 by admin_sv

V úterý 22. 5. jsme přívítali návštěvu z Nadace Proměny  Karla Komárka v rámci 2. kola výběru zahrad v grantové výzvě projektu Zahrada hrou.

Více si přečtěte na https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/516_kde-vzniknou-pristi-zahrady-hrou-sanci-ma-sedm-skol.html

Návštěva nadace Proměny

Za foto děkujeme Petře Macháčkové

Jak pokračuje projekt Zahrada hrou
18. Kvě 2018 by admin_sv

Rádi bychom vás informovali, co je teď s naším zahradním projektem. Čekali jsme, až proběhne první výběrové kolo. Povedlo se, v prvním kole jsme uspěli. Na adrese https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/513_zaciname-vybirat-pristi-zahrady-hrou.html se můžete dozvědět další podrobnosti. Je tam také zveřejněn seznam přihlášených projektů. Jsme rádi, že počet přihlášených nebyl tak vysoký, jak bylo očekáváno, ale podle článku se zdá, že už se přihlašují více promyšlené a připravené projekty. Bylo celkem přihlášeno 22 projektů. V úterý 22. května v 11. 30 čekáme monitorovací návštěvu z Nadace Proměny. Proběhne představení projektového záměru, nástin současného využití zahrady a jeho propojení se školním vzdělávacím programem, popis dosavadních aktivit souvisejících s projektem sboru. Nadace by se ráda seznámila s projektovým týmem.

Přednáška o EU pro 5. – 9. třídu
17. Kvě 2018 by admin_sv

Další z rodičů přpravil pro děti z naší školy program. Tentokrát přijela Pavlína Žáková s přednáškou o EU.

Přednáška o EU

Setkání s Petroupimskou kronikářkou
16. Kvě 2018 by admin_sv

Ve středu 2. 5. nás ve 3. – 5. třídě navštívila Petroupimská kronikářka Jarka Škvorová.

O kroniku a setkání s paní kronikářkou projevily zájem samy děti. V rámci přípravy k projektu Zahrada hrou jsme zkoušeli se zamyslet nad vznikem zahrady, naší školy. Paní kronikářka nám poskytla informace o škole a slíbila nás navštívit s kronikou celé obce. Děti si připravily předem otázky, ptali se hodně v průběhu. Co se píše do kroniky?  Jak často se píše do kroniky.? Kdo může psát kroniku? Kdo všechno psal kroniku? Kdy se začala psát první kronika Petroupimi?

Setkání bylo moc příjemně a moc za něj děkujeme.

Setkání s kronikářkou

Den otevřených zahrad
14. Kvě 2018 by admin_sv

Srdečně zveme do Petroupimi na Den otevřených zahrad 

 ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 14:00h

Pozvánka (dokument pdf)

VYHODNOCENÍ ZÁPISU do ZŠ 2018
14. Kvě 2018 by admin_svKliknutím na název dokumentu jej otevřete v novém okně.

 

Vyhodnocení zápisu do ZŠ – 2018

 

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa