Benešovsko očima Archy

Benešovsko očima Archy

Vydáno dne 07. 02. 2008   Ve školním roce 2006/2007 se škola zapojila do mezinárodního internetového projektu "Krajina za školou". Formou získávání starých fotografií a jejich porovnáním se současností se děti učily mnoha dovednostem z oblasi komunikace, zpracování dat, práce s ICT aj. Výsledek jejich práce s názvem "Benešovsko očima Archy" můžete shlédnou na adrese: http://www.krajinazaskolou.cz/application/pages/ProjectView.aspx?projectID=310   Pro správnou funkci této prezentace musí Váš počítač splňovat následující technické požadavky:
  • Zapnutá podpora Javascriptu.
  • Povolené session cookies.
  • Flash verze 7 a lepší.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa