Kritéria pro přijímání žáků

Podmínky přijímání dětí - MŠ

Zápisu do MŠ předchází Den otevřených dveří, aby se rodiče mohli předem seznámit s projektem školy. Škola umožňuje i individuální návštěvy a prohlídku školy po předchozí domluvě. O přijetí či nepřijetí jsou rodiče informováni do měsíce od zápisu do MŠ. Při převisu přihlášek jsou děti přijímány dle daných kritérií:

1/ soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP

2/ souhlas s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)

3/ věk přihlašovaného dítěte

4/ dítě má již jednoho nebo více sourozenců v CZŠ a MŠ ARCHA

5/ rodina počítá s návazností ZŠ na MŠ

6/ předpokládaná pravidelná nebo vyšší docházka

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.  

Kritéria pro přijímání žáků do ZŠ ARCHA

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků zápisu podle níže uvedených kritérií:

1/ soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP

2/ souhlas rodičů s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)

3/ vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních a/nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte

4/ absolvent MŠ ARCHA

5/ sourozenec ve škole

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa