Bezpečnostní řád na zahradě

Církevní základní škola a mateřská škola Archa, Petroupim 49, 256 01 Benešov

Bezpečnostní řád na zahradě

 

Žáci pobývají na zahradě pouze s dospělým doprovodem a tomu také případný odchod vždy ohlásí

Bez vědomí doprovodu neodcházíme za oplocení zahrady

Do stráně chodíme pouze po schodech (zamezí se odtravnění svahu)

Na žádnou střechu nelezeme

Házíme pouze míči, jiné předměty nejsou na házení

Na betonový kryt studny nestoupáme, hrajeme si na jiných místech

Jsme pozorní a snažíme se předcházet bodnutí hmyzem

Přísný zákaz běhání s klacky jakékoli velikosti

Za mokrého počasí a mrazu prolézačky (zvláště pneumatiky) kloužou, je třeba je před použitím vysušit

Při odchodu ze zahrady uklidíme všechny hračky, uzamkneme zahradní domek

Při příchodu do budovy si očistíme obuv


Velká dřevěná prolézačka:

Nestoupáme na zábradlí

Neházíme žádné předměty dolů

 

Pískoviště:

Krycí folie není na běhání, každý den ji v rámci úklidu přetáhneme přes pískoviště


Písek není k házení

Za slunného počasí ho zakrýváme stínící plachtou

 

 

V Petroupimi 3.9.2012

Mgr. Jitka Hřebecká

ředitelka


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa