10 let života Archy

10 let života školy ARCHA Petroupim

Vydáno dne 03. 02. 2008

"Pohled zpět"

- stručná historie školy v pohledu jedné ze zakladatelek, Kristy Hořákové, přednesená na slavnosti k 10. výročí vzniku školy dne 16.9.2006.

  Na počátku byla …jedna maminka, nespokojená s nabídkou předškolní výchovy v okolí a rozhodnutá zajistit pro své tehdy čtyři děti něco jiného – zejména radostnějšího, přátelštějšího, vstřícnějšího vůči dětem i rodičům. A také jedna čerstvá učitelka, která toužila otevřeně s dětmi sdílet pohled na svět, jak ho Bůh v Bibli zjevil a zároveň uplatňovat partnerský a respektující přístup k dětem, jímž doma nasákla. Když se ty dvě daly dohromady, vznikl projekt mateřské školy, zakotvené na křesťanských životních principech a respektující individualitu dítěte. Školy, kde byli rodiče součástí týmu, partneři, často i přátelé. Staršovstvo soběhrdského sboru církve českobratrské projevilo statečnost a za tento projekt, vznikající z ničeho, se postavilo a stalo se zřizovatelem školy. Škola zahájila činnost v září 1996 a podařilo se zahájit provoz s naplněnou maximální kapacitou 24 dětí. Školní rok 1996/97 Schválně, kdo se ještě poznáte na společné fotce? Dospělými, provázejícími děti na jejich cestě za poznáním tedy byly Michaela Tkadlečková a Kristina Hořáková. Významnou pomocí v organizačním rozjezdu byla Mirka Nulíčková, jako obětavá účetní a Alena Šturcová, likvidující nepořádek po našem tvořivém řádění. První rok byl velmi tvůrčí a akční, naplněný počátečním elánem. Podnikali jsme dobrodružné výpravy po okolí, výlety s rodiči, nebáli jsme se vyjet s dětmi na hory (fotky jsou na výstavě v předsálí) Na konci roku jsme uspořádali první slavnost loučení se školou a rozdali první absolventská trička s emblémem školy. Myslím, že jsme byli v okolí první školou s těmito památečními tričky. Školní rok 1997/98 Druhý ročník jsme dále rozvíjeli nápady a pokračovali v týdenních tématických projektech. I cesta na hory byla jedním velkým projektem cesty s Pipi Dlouhou punčochou. Rodiče těchto dětí byli tak nadšeni (můžu to tak říct?) přístupem této školy k dětem a k rodičům, že spolu s námi hledali cestu, jak umožnit dětem pokračovat v takovémto radostném poznávání i v rámci základní školy. Po bližším seznámení s projektem Svobodné Komenského školy v Jílovém u Prahy jsme společně hledali způsob, jak dostát všem zákonným požadavkům, aby mohl být tento projekt aplikován i v Arše. Vzhledem k protekci přes rodinné vazby se autorka projektu Dr.Jana Havlová rozhodla zastřešit pedagogicky tento projekt a převzala funkci ředitelky školy, zatím s částečnou účastí jednou v týdnu. Schvalování projektu však nebylo jednoduché a tak nakonec z celé party nastoupil 1.září 1998 do první třídy jediný žák s nejvytrvalejšími rodiči, Lukáš Pohunek. Školní rok 1998/99 Kromě změny vedení nastala i první změna v pedagogickém osazenstvu a po mém boku stanula Renata Malcovská. Společně se nám krásně dařilo propojovat činnosti předškolních dětí s výukou 1.třídy a zvlášť pro nejstarší předškoláky to byl velmi zábavný a zajímavý rok, kdy mohli přirozeně zkoušet s prvňákem, na co už stačí a rozvíjet společně své nápady do úžasných projektů. Vznikla tak krásná obrazová kniha o zvířatech, vytvořili si vlastní kalendář … Z pěti předškoláků, postupujících do školy, se všichni zapsali do naší školy. Školní rok 1999/2000 Jak je patrné na některé společné fotce v následujícím školním roce se teta Krista poněkud rozrostla, aby na konci školního roku místo vysvědčení držela v ruce miminko. Přesto se celý rok pilně pracovalo, fungovaly společné projekty MŠ a ZŠ, které každá skupina zpracovávala částečně po svém, částečně spolu. Vzhledem k počtu žáků nastala také významná změna – po dohodě s obecním úřadem nám poskytli druhou třídu a získali jsme prostor celého patra a bylo vybudováno potřebné sociální zázemí v přízemí. V tomto roce také z iniciativy vás, rodičů, vzniklo sdružení na podporu školy.   Školní rok 2000/2001 Těžká situace – učitelka ZŠ na mateřské, učitelka MŠ odjíždí na studijní pobyt do Německa. Zato dětí přibývá. Školní výuku převzala na plný úvazek ředitelka Jana Havlová spolu s novým pedagogickým objevem, Evičkou Babickou. Do mateřské školy byla na základě konkurzu vybrána Míla Fulínová, později Vyskočilová a posila z řad maminek Pavlína Hradečná. Aby změn nebylo málo, odchází i Míla Vyskočilová na MD a v lednu nastupuje Daniela Šreinová. Škola se stále snaží zachovat propojení školky se školou, fungují dvě třídy, v nichž obou jsou- za přítomnosti dvou učitelek – děti MŠ i ZŠ pohromadě. Tento rok byl náročný pro všechny zúčastněné. Objevují se určité neshody a nedorozumění ohledně dalšího směřování školy. Snahou o řešení bylo založení Rady školy. Školní rok 2001/2002 Na jednu stranu stále trvající nedorozumění mezi učiteli a rodiči a nejistota některých rodičů vůči způsobu vzdělávání, na druhou stranu jeden z nejvydařenějších celoročních projektů - „Krajem Archy do neznáma“ Děti navštěvovaly jednotlivá místa, z nichž přijíždějí do školy a poznávaly tak region s osobním přístupem těch, kteří tam bydlí. Také se poprvé uspořádal pobytový výukový týden v ekocentru Chaloupky. Jako reakci na námitky rodičů i vlastním sebehodnocením došlo k rozhodnutí, rozdělit děti na třídu MŠ a třídu ZŠ se zachováním některých společných aktivit. Velmi problematická situace mateřské školy musela být dočasně řešena pomocí z řad rodičů. Přesto se po několika měsících našla kvalifikovaná síla v podobě Jany Veselé. Přes všechny těžkosti určitá skupina rodičů za školou stála a o to víc hledala cesty, jak škole pomoci. Unie rodičů se postarala o zajištění největšího množství zájmových kroužků v historii školy (5 ze 7mi), p.Vláďa Vlasák vymyslel způsob financování a provozu školního mikrobusu, bez nějž si současní rodiče již asi nedokáží dopravu do školy představit. Školní rok 2002/2003 Asi poslední ze tří hubených let školy. Některým rodičům došly síly či trpělivost a k novému školnímu roku nenastoupili, stejně tak určité změny a chyby v komunikaci vedly k odchodu dvou učitelek. V dané situaci, kdy i původní zřizovatel ztrácel zájem o další fugování školy, se za školu postavil Josef Švehla, rodič a farář Církve československé husitské v Benešově, a zařídil, že školu převzala pod svá křídla Pražská diecéze této církve. Zároveň se začíná vytvářet nová parta rodičů, kterým jde o to tuto školu zachovat. Nešťastné z neshod a nespokojenosti části rodičů požádaly učitelky o zhodnocení pedagogického působení českou školní inspekcí. Po několika odkladech jsme se konečně dočkali a na škole proběhla hloubková inspekce. Její závěry pro nás byly uklidněním a motivací k dalšímu zapálení pro rozvoj školy. Školní rok 2003/2004 Do MŠ nastupuje další z učitelek, které pracovaly ve Svobodné Komenského škole, Anička Svobodová. Základní školu učí tým Hořáková, Havlová, angličtinu p. Marta Skalová, která je také asistentkou k integrovaným dětem. Zahájili jsme tradici úvodního týdne školy v ekocentru, tentokrát znovu v Chaloupkách. Díky vstřícnosti manželů Tichých mohli děti během roku objevit krásu jízdy na koni a pravidelně se vozit na Tondo Prňďovi (snad si to jméno dobře pamatuju) a v neposlední řadě bylo zážitkem tohoto roku natáčení pořadu Škola za školou České televize v naší škole. Školní rok 2004/2005 Po druhém odchodu na MD se ke Svobodovům „čirou náhodou“ chystala nastěhovat budoucí snacha, Adéla Havránková, „čirou náhodou“ učitelka 1.stupně s praxí z Montessori školy. Zahájila s dětmi velmi veselý rok plný akčních dobrodružství. Úvodní týden proběhl v ekocentru Zvoneček ve Vraném, Adela vyrazila s dětmi na kola i pod stan. Zároveň nastala další významná změna – škola zahájila výuku 2.stupně. Pepa Švehla odmítl přenechat další Verunčin studijní vývoj okolním školám a prosadil pokračování projektu i na další postupné ročníky. Znamenalo to ovšem zajistit výuku všech odborných předmětů, byť pro jednu žákyni, pokud možno kvalifikovaně. Kupodivu se to téměř podařilo, nastoupila Maruška Justová a na scénu nastupuje Jitka Hřebecká a paradoxně kromě českého jazyka a matematiky byly ostatní předměty pokryty kvalifikovanými pedagogy. Školní rok 2005/2006 Minulý školní rok nastaly změny z důvodu dalších miminek – angličtinu převzala po Justových maminka Romana Šafránková a po odchodu Adélky již Svobodové na MD nastoupila učitelka po MD Iva Sadílková. „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Škola jak je vidno prošla různými obdobími, horšími i lepšími, ale to, že tu po deseti letech je, že je na dětech – a zvláště na nich – vidět, že tu jsou rádi, cítí se tu dobře, i to, že Vám stálo za to dnes přijít, je pro mě osobně dostatečným potvrzením, že je to dobré dílo a že má svůj význam. Krista Hořáková

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa