Projekt EU Dětský klub a příměstské tábory
Od července 2018 ve škole probíhá projekt, na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni. Projekt přispívá ke slaďování rodinného a profesního života rodičů žáků 1. stupně. V rámci projektu škola získala prostředky na vybavení a personální zajištění školního dětského klubu a příměstských táborů po dobu tří let.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa