Projekt EU – Archa pro kvalitu
Od dubna 2016 ve škole probíhá projekt Archa pro kvalitu, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků personálním posílením o dva školní asistenty a sociálního pedagoga na dobu 12 – 13 měsíců. Projekt bude ukončen k 31.12. 2018

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa