Projekt Zahrada hrou

Projekt Zahrada hrou Nadace Proměny Karla Komárka

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro člověka.

Rozhodli jsme se připojit do projektu Zahrada hrou této nadace. Dlouho už diskutujeme o koncepci školní zahrady, o problémech, které s sebou nese svah, se vzrostlými stromy, stárnoucí herní prvky atd.

Práci na proměně zahrady jsme zahájili společným setkáním rodičů a dětí z obou MŠ i ze ZŠ Archa. Na akci jsme společně utvořili plán školní zahrady a zazpívali si společně písničku, jejíž text na melodii Na naší zahradě sedával kos složila jedna z našich paní učitelek. Pomocí praporků, jsme pak zmapovali příjemná, nepříjemná i ohrožující místa na naší zahradě. Žádost o dotaci společně s obecní MŠ Petroupim podáme 31.3.2018.

Nadace pomáhá školám proměnit jejich zahrady, tak aby školní zahrady byly opravdu pomocníkem všestrannému rozvoji dětí. Doufáme, že pomůže i té naší.

https://www.nadace-promeny.cz/
https://www.promenyproskoly.cz/

Projekt Zahrada hrou

Ilustrační foto z přípravného setkání. Za foto děkujeme Petře Macháčkové

Uspěli jsme v projektu Nadace Proměny Karla Komárka

Informace zde


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa