Platba školní družiny 2015 – 2016
12. září 2015 by admin_sv

V Petroupimi dne 14. září 2015

Rozhodnutí ředitelky školy o úplatě za školní družinu

Ředitelka školy rozhodla o výši úplaty za školní družinu pro školní rok následovně: Úplata je stanovena na 50,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny na jeden kalendářní měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách: - Za období září až prosinec 2015 (celkem 200,-Kč na jedno dítě) do 30.9.2015 - Za období leden až červen 2016 (celkem 300,-Kč na jedno dítě) do 30.1.2016  

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa