Recyklohraní v roce 2013
1. října 2014 by admin_sv

S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla k ochraně životního prostředí.

Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy dat můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v uplynulém období vytřídili 7 televizí, 17 monitorů a 352 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,17 MWh elektřiny, 676,8 litrů ropy, 51,39 m3 vody a 0,4 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,54 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,32 tun.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa