Školné pro MŠ na školní rok 2020/2021
24. srpna 2020 by admin_sv

Ředitelka školy stanovuje školné pro MŠ na školní rok 2020/2021 ve výši 1.900,- Kč měsíčně pro jedno dítě. Školné se platí 12 měsíců v roce, počínaje srpnem a konče červencem včetně. Ostatní pravidla pro placení školného jsou stanovena ve smlouvě o školném, kterou podepsali zákonní zástupci každého dítěte, přijatého do naší MŠ.  

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa