Úplata za školní družinu
24. srpna 2020 by admin_sv

Ředitelka školy rozhodla o výši úplaty za školní družinu pro školní rok následovně. Úplata je stanovena na 50,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny na jeden kalendářní měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách:
  • Za období září až prosinec 2020 (celkem 200,- Kč na jedno dítě) do 30.9.2020
  • Za období leden až červen 2021 (celkem 300,- Kč na jedno dítě) do 30.1.2021
 

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa