Akce v dubnu
3. dubna 2019 by admin_sv

  4. 4. čtvrtek  Třídní schůzky, 18:00 v SA, 17.30  
  5. 4. pátek  Planeta Země 3000 Kolumbie
 3.- 9. třída – dopolední akce
 
  8. 4. pondělí  Práce s Lukášem Gavlovským
 – odkorňování akátů 3.- 9. třída v rámci běžného rozvrhu
 Rodiče se mohou připojit,
 akce bude trvat od 9. 30 do 18.00 , je třeba se ohlásit, že   přijdete Ivě Sadílkové
 
  9. 4. úterý  Den otevřených dveří MŠ
 8.15 – 12.00
 
  9. 4. úterý  Exkurze na farmu Kyselových
 – v rámci běžného   rozvrhu
 
  9. 4. úterý  Práce s Lukášem Gavlovským
 – odkorňování akátů s rodiči 9. 30 do 18.00
 je třeba se ohlásit, že   přijdete Ivě Sadílkové
 
 11. 4. čtvrtek  Zápis do ZŠ
 ve staré budově čp. 49 14.00 – 17.00
 
 15. 4. pondělí
 Velikonoční dílna
 – dopolední akce v rámci běžného rozvrhu
 
 17. 4. středa  Pašije – celoškolní slavnost, 16.00  
 18.4. čtvrtek  
 19. 4.pátek
 Velikonoční   prázdniny
 22. 4. pondělí  Pondělí velikonoční
 29. 4.  pondělí  Divadlo Tábor „Koukej svět“ MŠ, 1.- 2. třída
 30. 4. úterý  Exkurze do huti František – 2. stupeň  

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa