Akce v prosinci
29. listopadu 2018 by admin_sv

Prosinec 2018
   Dílna pečení – po skupinách, každá skupina jiný termín
   3. – 14. 12  Vánoční výlety
   3. 12. pondělí  Výlet do Prahy – výstava a dílna v Betlémské kapli, MŠ, 1.-2. třída
   3. 12. pondělí  Vánoční trhy Drážďany – 2. stupeň
 13. 12. čtvrtek  Vánoční výlet do Prahy 3.-5. třída
 20. 12. čtvrtek  Vánoční slavnost
 22. 12. 2018  sobota až
   2. 1. 2019 středa
 Vánoční prázdniny

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa