Akce v únoru
4. února 2018 by admin_sv

 7. 2. středa  Pohádka Perníková chaloupka –   v kulturním domě Petroupim –  všichni,   státní MŠ, dopoledne
 15. 2. čtvrtek  Veselé zoubky (1.-2. třída) – projekt DM
 22. 2. čtvrtek  Akce k projektu Zahrada hrou 
 Nadace Karla Komárka

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa