Školné pro MŠ na školní rok 2020/2021
24. Srp 2020 by admin_sv

Ředitelka školy stanovuje školné pro MŠ na školní rok 2020/2021 ve výši 1.900,- Kč měsíčně pro jedno dítě. Školné se platí 12 měsíců v roce, počínaje srpnem a konče červencem včetně.

Ostatní pravidla pro placení školného jsou stanovena ve smlouvě o školném, kterou podepsali zákonní zástupci každého dítěte, přijatého do naší MŠ.

 

Úplata za školní družinu
24. Srp 2020 by admin_sv

Ředitelka školy rozhodla o výši úplaty za školní družinu pro školní rok následovně.

Úplata je stanovena na 50,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny na jeden kalendářní měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách:

  • Za období září až prosinec 2020 (celkem 200,- Kč na jedno dítě) do 30.9.2020
  • Za období leden až červen 2021 (celkem 300,- Kč na jedno dítě) do 30.1.2021

 

Akce v září
21. Srp 2020 by admin_sv

 27. 8. čtvrtek  Třídní schůzka, 18:00 v přízemí  
 31.8. pondělí   Slavnostní bohoslužba, 17:00 k zahájení školního   roku, Čerčany  
  1. 9. úterý  Zahájení školního roku, 8:15  
  2. – 4. 9. 
 středa- pátek
 Adaptační kurz 2. stupeň Vodňany  
  2. – 4. 9. 
 středa- pátek
 Ekopobyt Huslík Polabí 3. – 5. třída  
  9.-11.9.
 středa – pátek
 Ekopobyt Vodňany 1. – 2. ročník, MŠ předškoláci  
 19. 9. sobota  Husitská pouť Sázava – Stěhování výstava  
 24. 9. čtvrtek  Třídní schůzka, 18:00  
 25. 9. pátek  Workshop 1 Komenský 2020
 ZŠ – v rámci běžného vyučování
 
 28. 9. pondělí    Státní svátek
Bohoslužba k zahájení školního roku
21. Srp 2020 by admin_sv

V pondělí 31. 8. od 17:00 zveme do Čerčan
do sboru Církve československé husitské
k slavnostní bohoslužbě na zahájení školního roku. 
Třídní schůzka k zahájení školního roku
21. Srp 2020 by admin_sv

Ve čtvrtek 27. 8. v 18:00 se v Arše koná úvodní třídní schůzka.
Vítejte v novém školním roce!
21. Srp 2020 by admin_sv

Vítáme vás v novém  školním roce 2020 – 2021
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa