PF 2020
22. Pro 2019 by admin_sv

Akce v lednu
22. Pro 2019 by admin_sv

  6. 1. pondělí  Účast na Tříkrálové sbírce v BN – zájemci z 3. – 9. třídy –   odpolední akce  Změna termínu
  6. 1.  pondělí  Tříkrálový průvod po vesnici – v rámci dopoledního   programu MŠ, 1. – 2. třída
 Předávání PF
 
 10. 1. pátek  Není plavání – 3. – 5. třída  
 23. 1. čtvrtek  Třídní schůzka 18:00 h  
 24. 1. pátek  Planetárium – 1. – 2. třída  
 30. 1. čtvrtek  Vysvědčení, pohádka k vysvědčení  
 31. 1. pátek  Není plavání  Pololetní prázdniny 
Návštěva Rudolfina
22. Pro 2019 by admin_sv

V pátek 13. 12. se společně 1. – 4. ročník vydal na výlet do vánoční Prahy.

Nejdříve jsme si náramně užili program se swingovou muzikou „Smím prosit?“ v koncertním sále pražského Rudolfina a pak se vydali na procházku na Staroměstské náměstí. Kromě nádherného vánočního stromečku a vyřezávaného Betlému jsme se zastavili i u Staroměstské radnice a Orloje. Cestou Celetnou ulicí se děti snažily hledat zajímavá domovní znamení. Objevili jsme jich opravdu hodně a u řady z nich se zastavili a žasli nad jejich krásou….

Rudolfinum

Vánoční přípravy a vánoční slavnost
21. Pro 2019 by admin_sv

Vánoční obrazy

Vánoční přípravy začaly v pondělí 9. 12. společným setkáním v mateřské školce. Po uvítáním v ranním kruhu četli dospěláci vánoční příběh. Každý předčítající pak v pečlivě připravených skupinách s dětmi pracoval na vytvoření vánočního obrazu k danému motivu, části vánočního příběhu. Původní představu, že výtvory doplní vystoupení dětí na pódiu v živém obrazu jsme opustili a obrazy zdobily stěny kulturního domu na slavnosti, aby si je každý mohl prohlédnout.

Vánoční obrazy

Vánoční hra

Myšlenka živých obrazů ale zůstala. Vánoční hra ožila na pódiu – Josef s Marií, andělé, tři králové, ovečky, pastýři, hvězdičky na nebi, král Herodes představili vánoční příběh. Cinkot zvonku zastavil příběh a účinkující spočinuli v živém obrazu, který doplnil čtený text. Nechyběly ani vánoční písně za doprovodu muzikantů školáků, kteří vytvořili velké vánoční těleso. Vánoční příběh byl opravdu živý.

Vánoční hra

Přípravy a představení

Zkoušek nebylo mnoho, o to intenzivnější. Nejdříve se všichni na malém prostoru ve školce sešli na první dvě zkoušky. Dvě pak následovaly v kulturním domě. Muzikanti pilovali své vstupy o hudební výchově i mimo ni. A nakonec vše hezky secvaklo dohromady. Muzikantské seskupení ladilo, Josef s Marií, Anděl vkráčeli na podium s nejvyšší vážností. Herodes byl strašný, ovečky, andílci a hvězdičky roztomilé,  pastýři správní chlapi, tři králové vznešení…. Diváci dojatí…

Přípravy a představení

Po představení …. Povídání…čtení…. mlsání….přání….

Pak už následovalo povídání …. Přání hezkých vánočních svátků…  ochutnávání dobrot, které napekly děti ze školky i školy i těch, co přinesli rodiče…. Děkujeme….A také čtení příběhů… Děti ze školy se připojily k projektu Benešovsko žije  společnosti Posázaví o.p.s., celý podzim psaly a na slavnosti měli návštěvníci možnost si příběhy přečíst… Příběhy ke svátkům patří…. Doufáme, že jste si je užili v klidu a pohodě.

Pozvánka na Vánoční slavnost
15. Pro 2019 by admin_sv

Projektový den „Ze života české společnosti“
8. Pro 2019 by admin_sv

V pondělí 2. prosince děti ze 4. – 7. třídy prožily v jednom dopoledni, jaké bylo žít ve složité době totalitní moci.

Ve skupinkách se vžily do členů jedné rodiny, která prožívala významné události od voleb roku 1946, přes roky 1948, 1968 a 1977, až k listopadu 1989. Volily v prvních poválečných volbách, ve kterých zvítězily komunisté – děti nicméně zvolily sociální demokracii. Zažily únorový převrat následovaný obdobím stalinizmu, v době pozvolného tání navštívily pavilon Expo v Bruselu, s pomocí vystřihovánek ohákly postavy mladších členů rodiny, které vyrazily za kulturou 60. let. Zažily šok z okupace, vázání pionýrských šátků i se slibem věrnosti, vytvořily neodolatelné reklamy na dobové hračky, zacvičily si spartakiádu, nebo si v roli rebelů zahrály v kapele Plastic People.

Celou dobu se musely rozhodovat jako rodina a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Každá rodina se v průběhu hry obohatila o skoro stejně vysokou částku herní měny „totáč“. Nehledě na odměnu došli úspěšně všichni až k sametové revoluci. Ve zpětné vazbě lektorce programu Veronice Krištofové, která nás všechny celým dopolednem skvěle provázela, hodně rezonovalo, že ta doba teda taková legrace nebyla, že to bylo dost drsné, nelehké a někdy i kruté, i přes to, že jsme si sami legrace během dopoledne užili dost. My naštěstí už 30 let můžeme.

Projektový den

 

Akce v prosinci
1. Pro 2019 by admin_sv

  2. 12. pondělí  Novodobé dějiny – Škvorecký
 – projektové dny pro 5. – 6. třídu – zájemce z 4. a 7. třídy
 – ve škole – v rámci dopoledního vyučování
 
  3. 12. úterý  2. stupeň řemeslné dopoledne s 2. stupněm v učilišti Jana   Nohy – celodenní akce  
  6. 12 pátek  Rudolfinum – program Hravá Harfa – MŠ – celodenní akce  
 12. 12. čtvrtek  Vánoční výlet Příbram – Březové Hory – 2. stupeň –   celodenní akce  
 13. 12. pátek  Rudolfinum Smím prosit 1. – 4. třída  
 13. 12 pátek  Není plavání 3. – 5 třída.  
 17.12. úterý  Vánoční výlet – Příbram – Březové Hory – 1. – 5. třída –   celodenní akce  
   Dílna pečení – po skupinách – v rámci vyučování  
 19. 12. čtvrtek  Vánoční slavnost, 16:00  
 23. 12. pondělí
 3. 1. 2018 pátek
 MŠ není v provozu od 23. 12. do 1. 1.  Vánoční prázdniny
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa