Adaptační výjezdy
27. Zář 2019 by admin_sv

Začátkem září vyjíždějí jednotlivé skupiny na adaptační výjezdy, ekopobyty.
Vnímáme, že pokud spolu skupina něco zažije, vznikne hezké napojení, které vydrží dál do školy a je z čeho čerpat.

Letošní termíny a místa

2. – 4. 9. – 2. stupeň – Smilovy hory
16. – 18. 9. – 1.- 2. třída a předškoláci – Podblanické ekocentrum
18. – 20. 9. – 3. – 5. třída – MEVPIS Vodňany

 

Ekocentrum Vlašim

Adaptační pobyt MŠ a 1. - 2. třídy v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi

V pondělí 16. září odjely děti z 1. a 2. třídy společně s nejstaršími předškoláky z naší MŠ na třídenní adaptační pobyt do nedaleké Vlašimi. Cesta vlakem z Benešova nám rychle utekla a všichni jsme s nadšením vcházeli do vlašimského ekocentra. Program, který byl pro nás připravený, začal veselým a zároveň poučným divadlem o „živé zahradě“. Pak následovaly tvořivé dílny pro děti  – všichni si vyrobily z květináče domeček pro škvory, recyklovaný papír, průsvit na okno a dřevěnou káču. Každý si upekl svůj malý bochánek chleba. Část programu probíhala venku, v zámeckém parku, kde jsme hráli různé hry a pozorovali podzimní přírodu. Nejvíce se dětem líbilo prozkoumávání drobných vodních živočichů v místním potůčku a samozřejmě všechna zvířata v Parazoo. 

 

Ekocentrum Vodňany

Adaptační pobyt 3. - 5. třídy ve Vodňanech

K pobytu v MEVPIS Vodňany

Úryvky z vyprávění dětí 3. – 5. třídy
Ráno jsme vyrazili s těžkými zavazadly vlakem do Českých Budějovic a pak do Číčenic. Potom autobusem do Vodňan. Ve Vodňanech jsme se ubytovali v pokojích, kde jsme měli své vlastní stoly a židle. Pokoje byly po dvou.

Seděli jsme na židličkách v pavilonu. Byly tam takové dveře a najednou!!! Ty dveře se otevřely a v nich stál kapr Míra. Vlastně to byl převlečený Míra za kapra. Míra byl náš průvodce. A měl namazané ruce opalovacím krémem. Představovalo to sliz, který má ryba na ochranu před bacily.

Vedle hotelu bylo hřiště, byla tam: lanovka, lanová prolézačka, tunel, dřevěný altán, houpačka a velká vrba. Bylo to tam moc pěkné. Obědy jsme měli v dlouhé zeleně sladěné místnosti.

Odpoledne jsme se seznamovali s areálem a šli jsme kousek k domu, kde byly v malých vaničkách různé druhy ryb a ty jsme lovili a říkali si o nich informace. Pak jsme se byli podívat na akvária. Druhý den ráno jsme si povídali o racích a také jsme si je mohli pohladit a mít je na ruce. Pak jsme šli k rybníku a tam jsme se brodili a chytali vodní broučky. Odpoledne jsme šli do rybářského muzea, kde jsme se toho hodně dozvěděli o rybách a dívali jsme se na akvária. Pak jsme si dělali odlitky ze sádry. Po večeři jsme měli táborák a zpívali jsme u něj. Třetí den jsme se dívali mikroskopem na miniaturní broučky. Pak jsme si povídali o úhoři říčním. Pak jsme měli závěrečné vyhodnocení. Po obědě jsme jeli domů, kam jsme se moc těšili. Byl to vážně super výlet.

 

Patronské hry
25. Zář 2019 by admin_sv

Druhý zářijový týden byl ve znamení patronství. Seznamovali se děti z 1.-2. třídy a 2. stupeň a děti z MŠ a 3.-5. třídy. Do mateřské školky pak zašli ještě v pátek přečíst básničky a příběhy „ Když jsem chodil do školky….

Patronské hry

První dny ve škole
25. Zář 2019 by admin_sv

Několik fotografií z prvních dnů letošního školního roku.

První dny školy

První dny ve škole, zvykáme si, sžíváme se s novým prostorem, tvoříme pravidla

Přerušení provozu MŠ
20. Zář 2019 by admin_sv

Ředitelka školy rozhodla o přerušení provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin základní školy, tedy 29.10. – 30.10.
Prázdninám předchází státní svátek 28.10., kdy MŠ není v provozu obvykle.

Ve stejném termínu nebude v provozu ani školní družina a školní klub.

Přerušení proběhne z provozně-technických důvodů.

Jak se proměňuje naše zahrada
10. Zář 2019 by admin_sv

Od doby kdy na naši zahradu „přiletěli“ kmeny akátů a začala její proměna, uplynulo čtvrt roku. Nejdříve byl podepřený kmen jabloně nádhernou vidlicí  jako první znamení toho, že se bude něco dít. Všichni zvědavě pokukovali přes plot, co to asi bude…. Postupně vznikala jeskyně s dominantními nádhernými kameny, chýše a hnízdo z akátových kmenů. Teď, na konci srpna už je nově pokrytá studna palubou z akátových fošen, doplněná trámy, vodoteč z kmenů ústící do kamenného koryta. Máme skluzavku, vyhlídku, vyřešené stoupání k nim do svahu, také vymodelovaný sáňkovací kopeček. Většina míst je před dokončením, už jsme zaseli trávu, zaléváme a počasí nám přeje. Travička se zelená. Na zahradě pracovali s Lukášem Gavlovským brigádníci a dobrovolníci, všem moc děkujeme. Teď ještě čekáme na osazovací plán lesní části s chýší a hnízdem. Po konzultaci s Radkou Komrsovou a Lukášem Gavlovským jsme se rozhodli zachovat původní vrbičkový domeček, který se díky příznivému počasí krásně zazelenal a dobře zapadá do kontextu okolních staveb. Sázet keře a trvalky budeme na podzim. Těšíme se na naši proměněnou zahradu a máme radost, jak se všechno postupně dotváří.

Duben

 • Odkorňování akátů, akáty letí na zahradu
 • Bourání zahradního domečku – stesk a oplakávání velkými školáky, kteří v něm zažili nejedno dobrodružství (některá prkénka skončila doma u dětí, jako polička či talisman.
 • Rozebírání dosavadních nefunkčních schůdků

Květen

 • Dokončení odkorňování s pomocí dobrovolníků z řad rodičů, dětí, skautů
 • Tlakové čištění kmenů vodou
 • Zpracování materiálu ze zbouraného domečku
 • Slavnost k uzavření zahrady před hlavní proměnou
 • Loučení dětí s prvky, které dosloužily a jejich demolice

Červen

 • Zemní práce – bagr na zahradě – velký zážitek pro děti
 • Začátek práce na jeskyni na místě bývalého pískoviště – příprava na „přílet“ kamenů
 • Kameny „letí“ na zahradu – jeřáb na zahradě – obrovský zážitek pro všechny
 • Kameny na místě – práce na jeskyni
 • Bagr a zase bagr – umisťování menších kamenů
 • Práce na jeskyni ve velkém horku
 • Práce na vodním prvku – pokrytí studně akátovými fošnami, trámy, umístění vydlabaných kmenů na vodoteč

Červenec

 • Práce na jeskyni – bagr na zahradě – umisťování větších kmenů, úpravy střechy jeskyně – zelená střecha slouží jako půvabná teráska, výhled na zahradu, práce na detailech
 • Setkání k průběhu projektu
 • Modelace terénu – terén pro stoupání do svahu, podklad pro skluzavku, kopeček na sáňkování
 • Stoupání do svahu – umisťování kmenů, frézování stupňů, kamenné stupně v dolní části
 • Úprava povrchu okolo studně, povrchu dna hnízda

Srpen

 • Chýše z akátových kmenů
 • Hnízdo ze zbylých kmenů
 • Usazení skluzavky
 • Setí trávy a péče o ní
 • Dokončování modelace terénu – okolí jeskyně, skluzavky, vodního prvku

 

První školní den
5. Zář 2019 by admin_sv

První den ve znamení očekávání  🙂 
Ti co nebyli, čekali, jak to bude vypadat.
Ti kteří upravovali, čekali, jak se bude nová škola líbit.

Snad se povedlo 😉

Začátek školního roku

 

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa