Velikonoční slavnost
25. Dub 2019 by admin_sv

Slavnostního slova se tentokrát na slavnosti ujala Kateřina Vernerová a Přemek Žák. Uvedli a doplnili čtení velikonočního příběhu dětmi z 3.-9. třídy. Nervozita byla velká, ale povedlo se….. K slavnosti patří hudba a zněla nejen společná píseň tentokrát a capella, ale i vystoupení dětí na různé hudební nástroje. Pro zpestření připravili pod vedením Přemka Žáka pro své kamarády i rodiče stánek s ozoboty.

Za sebe (a doufám, že nejen za sebe) mohu říci – milé, jednoduché, působivé…. Poděkování všem.

(Iva)

Velikonoční slavnost 2019

„Cvrkot“ před slavností
25. Dub 2019 by admin_sv

Před každou slavností bývá obvykle rušno.

Zkoušíme, připravujeme občerstvení, Archáček, v tomto případě Pašijáček – finišuje příprava, tisk, kompletujeme…. Zdobíme sál…. Prostě cvrkot.

Tentokrát se k tomu ještě přidal ruch související s Projektem Spojené světy. Na zahradě „přistálo“ dřevo z akátů, ze kterého postupně budou vznikat různé „krásy“ na naší zahradě. Aby byl prostor na práci, ustoupit musel žlutý domeček. Byl s dětmi odmala, bylo hodně smutku, hodně povídání okolo…. Starý domeček ustoupí novému… Poslední foto s domečkem…. Několik prkének putovalo na památku domů a když viděl Lukáš Gavlovský, jak to děti vnímají, bude přemýšlet, zda by některá prkénka šla přidat symbolicky do některého nového prvku. Odpoledne pak dokončujeme přípravy a čekáme rodiče…. A říkáme si, snad se slavnost povede… Snad tu všem bude dobře….

Příprava slavnosti

Termíny zápisů pro rok 2019
11. Dub 2019 by admin_sv

 

Čtvrtek 14. 3. – Den otevřených dveří do ZŠ 8.15 – 12.00

Čtvrtek 11. 4. – Zápis do ZŠ  (ve staré budově čp. 49) 14.00 – 17.00

Podklady zde.

 

Úterý  9. 4. – Den otevřených dveří do MŠ 8:15 – 12:00

Úterý 14. 5. – Zápis do MŠ  8:15 – 12:00 a 14:30 – 17:00

Podklady zde.

Provoz MŠ o letních prázdninách 2019
8. Dub 2019 by admin_sv

Ředitelka školy přerušuje provoz MŠ v době letních prázdnin, tedy od 1. 7. do 30. 8. 2019.

Provoz MŠ bude obnoven od 2. 9. 2019.

Dobrovolnická akce
4. Dub 2019 by admin_sv

V rámci příprav na proměnu školní zahrady

zveme na dobrovolnickou akci

Odkorňování akátů.

Pozvánka s termíny a dalšími informacemi zde.

Akce v dubnu
3. Dub 2019 by admin_sv

  4. 4. čtvrtek  Třídní schůzky, 18:00 v SA, 17.30  
  5. 4. pátek  Planeta Země 3000 Kolumbie
 3.- 9. třída – dopolední akce
 
  8. 4. pondělí  Práce s Lukášem Gavlovským
 – odkorňování akátů 3.- 9. třída v rámci běžného rozvrhu
 Rodiče se mohou připojit,
 akce bude trvat od 9. 30 do 18.00 , je třeba se ohlásit, že   přijdete Ivě Sadílkové
 
  9. 4. úterý  Den otevřených dveří MŠ
 8.15 – 12.00
 
  9. 4. úterý  Exkurze na farmu Kyselových
 – v rámci běžného   rozvrhu
 
  9. 4. úterý  Práce s Lukášem Gavlovským
 – odkorňování akátů s rodiči 9. 30 do 18.00
 je třeba se ohlásit, že   přijdete Ivě Sadílkové
 
 11. 4. čtvrtek  Zápis do ZŠ
 ve staré budově čp. 49 14.00 – 17.00
 
 15. 4. pondělí
 Velikonoční dílna
 – dopolední akce v rámci běžného rozvrhu
 
 17. 4. středa  Pašije – celoškolní slavnost, 16.00  
 18.4. čtvrtek  
 19. 4.pátek
 Velikonoční   prázdniny
 22. 4. pondělí  Pondělí velikonoční
 29. 4.  pondělí  Divadlo Tábor „Koukej svět“ MŠ, 1.- 2. třída
 30. 4. úterý  Exkurze do huti František – 2. stupeň  
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa