Adventní setkání
3. Led 2019 by admin_sv

Adventnímu setkání, tentokrát s voňavými čaji a písničkou „Hvězdičko má“, předcházela adventní dílna.

Děti připravily občerstvení na adventní setkání i měly připravená další stanoviště s vánočně laděným vyráběním.

Adventní setkání 2018

 

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa