Akce v prosinci
29. Lis 2018 by admin_sv

Prosinec 2018
   Dílna pečení – po skupinách, každá skupina jiný termín
   3. – 14. 12  Vánoční výlety
   3. 12. pondělí  Výlet do Prahy – výstava a dílna v Betlémské kapli, MŠ, 1.-2. třída
   3. 12. pondělí  Vánoční trhy Drážďany – 2. stupeň
 13. 12. čtvrtek  Vánoční výlet do Prahy 3.-5. třída
 20. 12. čtvrtek  Vánoční slavnost
 22. 12. 2018  sobota až
   2. 1. 2019 středa
 Vánoční prázdniny
Anglická návštěva
28. Lis 2018 by admin_sv

 
V pondělí 26.listopadu jsme v Arše přivítali návštěvu manželského páru z Velké Británie z města Leicester City.
Hosté z Anglie, oba bývalí učitelé, si prohlédli školu a následně strávili hodinu s dětmi z druhého stupně v rámci miniprojektu Cizinec do školy. Představili druhostupňákům své město a povyprávěli jim o anglických školách.
 
Pomozte nám s projektem Cizinec do školy.
Máte-li ve svém okolí cizince, jenž bude ochotný přijít do školy popovídat o sobě a své zemi, prosím pozvěte ho k nám. Děkujeme.
Anglická návštěva

Návštěva z Anglie 26. 11. 2018

Druhý stupeň v Národním muzeu
28. Lis 2018 by admin_sv

 

V pondělí 19.listopadu navštívili žáci druhého stupně výstavu Keltové v nové budově Národního muzea.
Po shlédnutí výstavy ještě čekala na děti procházka po významných historických místech v okolí Václavského náměstí.
Spojené světy
23. Lis 2018 by admin_sv

  • workshop k projektu Nadace Proměny Karla Komárka s výtvarníkem Lukášem Gavlovským a architektem Petrem Leškem
  • setkání zástupců nadace, architekta a výtvarníka s rodiči, pedagogy a veřejností

Už víte, že jsme v projektu Nadace Proměny Karla Komárka uspěli. Můžeme se pustit do proměny zahrady. V pondělí 12. 11. jsme se společně s dětmi zasnili, jaká by naše zahrada mohla být. Děti z obou mateřských škol a 1. -2. třídy modelovaly svůj sen, starší děti od 3. třídy kreslily a psaly příběhy. O tom, jak by si hrály v lese, jak by překonávaly překážky na hoře a hůrce, jak by strávily pěkný den na louce a co by dělaly na zahrádce, na předměstí, ve městě a v zákoutí. S otázkami nám pomáhala i Radka Komrsová, která s námi spolupracuje na dálku ze stáže v Austrálii a vytvořila pro nás architektonický koncept, který bude rozpracovávat. Nejstarší děti 2. stupně se seznámily s prací architekta a výtvarníka.

Odpoledne pak navázala konzultace se zástupci nadace a výtvarníkem, architektem a nabitý den ukončilo setkání s rodiči, pedagogy a veřejností. Nadace zúčastněným představila svou vizi, kde pomáhá a jak. Lukáš Gavlovský a Petr Lešek je seznámili se svými pracemi.  V diskusi potom zazněly dotazy s projektem související a všichni se mohli vyjádřit, jak to vidí oni.

Spojené světy

Další informace najdete:
https://www.nadace-promeny.cz/
https://www.promenyproskoly.cz/

Slavnost stánků
23. Lis 2018 by admin_sv

Pravidelná podzimní slavnost díkůvzdání byla tentokrát společná pro obě školy, pro CZŠ a MŠ Archa i obecní MŠ Petroupim.

Zahrada byla ve čtvrtek 25. 10. od 16 hodin otevřená pro všechny. Tentokrát jsme se u příležitosti 100. výročí vzniku republiky věnovali minulosti. Chtěli jsme vyjádřit vděk za naše kořeny. Výstavu „Co nás pojí s minulostí“ připravily děti obou škol. Také nachystaly občerstvení pro hosty. Na slavnosti jsme se podělili o radost ze získání grantu na proměnu zahrady. V dalších dnech se pak přesuneme do současnosti a budeme se těšit na proměnu naší zahrady a společně na tom pracovat.

Slavnost stánků 2018

Na špýchar do Nesper
23. Lis 2018 by admin_sv

Práci na tématu „ Co nás pojí s minulostí“ jsme odstartovali výletem na špýchar do Nesper.

Postupně se zde vystřídaly děti z MŠ a 1.-5. třídy. Na výstavě „Přijďte si posedět do starých časů“ nasály atmosféru časů našich předků. Děti si mohly prohlédnout výstavu, kterou je provedly místní pamětnice, které jim i připravili něco dobrého na zub. Venku i uvnitř měly připravené úkoly na „procvičení“ hlavy i těla 🙂 .

V dalších dnech pak děti nosily předměty ze své rodiny, které měly nějaký příběh, které jsou pro rodinu památeční, které mají rádi. Společně mohli doma vzpomínat a doma i ve škole si povídat, jaké to bylo za starých časů.

Na špýchar do Nesper

Setkání s pamětníkem
16. Lis 2018 by admin_sv

 

V rámci týdenního tématu „Co nás pojí s minulostí“ přijala naše pozvání do školy rodačka z nedaleké Okrouhlice.

Paní Marie Rýdlová, která nedávno oslavila své 91.narozeniny, zavzpomínala na své dětství, školní léta i těžká období během války. Žáky 1. a 2. třídy zaujala svým poutavým vyprávěním a zodpověděla nemálo zajímavých dotazů. Nejvíce děti překvapilo, že musela chodit každý den 7 km do školy do Benešova pěšky a odpoledne zase zpět. Snídal se suchý chléb a bílá káva, na hraní měla jen jednu panenku a kočárek a pod stromečkem měl každý většinou jen šálu nebo papuče. V životě je podle ní nejdůležitější láska, pokora a úcta k druhým lidem. 

Proměna školní zahrady
1. Lis 2018 by admin_sv

Srdečně zveme na setkání s aktéry projektu na vytvoření nové podoby školní zahrady:

Pozvánka. soubor pdf

Akce v listopadu
1. Lis 2018 by admin_sv

  9. 11. Martinské setkání

12. 11. Doprovodné akce k projektu Spojené světy – Nadace Proměny Karla Komárka
          – dopoledne a odpoledne workshop pro děti
          – od 18 hodin v kulturním domě přednáška o projektu pro rodiče a veřejnost

15. 11. Rozdání čtvrtletního hodnocení

19. 11. Keltové – výstava – 2. stupeň

22. 11. Konzultační hodiny Nová Archa, 15:00 – 18.00

29. 11. Adventní posezení od 16:00 v Nové Arše

30. 11. Začátek plavání 3. – 5. třída

Úspěch v projektu na proměnu školní zahrady
1. Lis 2018 by admin_sv

Uspěli jsme v projektu Nadace Proměny Karla Komárka, a proto
v příštím roce vypukne velká proměna naší školní zahrady.
Zahradu proměníme společnými silami MŠ Petroupim i CZŠ a MŠ
Archa v létě 2019. Na proměnu se opravdu těšíme.

Více informací zde

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa