Adaptační pobyt 3. – 5. třídy v Huslíku
14. Zář 2020 by admin_sv

Záchranná stanice a ekocentrum Huslík v Polabí nás nadchlo na první pohled, i poslech (už do telefonu to znělo dobře, nic nebyl problém).
I naživo byli všichni v Huslíku milí. Úžasný lektor Kuba, který měl pochopení pro děti, pro ně uměl připravit zajímavé aktivity i zreflektovat, co se při nich dělo. Nablízku byla zvířata, která to v životě neměla jednoduché. V první aktivitě se měly děti zamyslet nad tím, co je vlastně taková záchranná stanice, čím se zabývá, jaká zvířata zde jsou a proč. Hned navazovala prohlídka stanice a úkol vymyslet, co se asi zvířatům nepříjemného přihodilo. Děti pracovaly ve skupinách, musely zapojit svou představivost i dovést představit svůj příběh kamarádům. Druhý den patřil hospodářským zvířatům, která do stanice také přicházejí a patří tam. Děti si vyzkoušely, jak náročná je výroba sýra, jak snadné je kosit kosou a dozvěděly se různé zajímavosti ze života zvířat na Huslíku. Odpoledne pak patřilo pozorování živočichů na louce a ve vodě. To se dětem neokouká. Zážitků jsme měli hodně. Večer uzavřel oheň a noční hra. Strach sami nebo s pomocí kamarádů nakonec všichni zvládli. A pokladem bylo zamyšlení nad tím, jaká ctnost je ta moje, kde se mohu ještě posouvat. Poslední den jsme si cestou na vlak do Libice užili lužní les a na závěr jsme pobyli na místě chrámu rodu Slavníkovců. Moc se nám na Huslíku líbilo. Ale asi největší zážitek bylo vypuštění poštolky do volné přírody. 

Děkujeme všem v Huslíku a přejeme, ať se daří.

Ekocentrum Huslík

 

Pozvání do Sázavy
13. Zář 2020 by admin_sv

Srdečně zveme v sobotu 19. září od 10:00 h na XX. ročník Pouti na Sázavě, která se letos koná ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské. 

Plakát

Zahájení školního roku 2020 – 2021 v Arše
13. Zář 2020 by admin_sv

V tomto školním roce jsme se už moc těšili na děti. Pauzu, jako byla v loňském roce díky koronaviru, bychom rádi viděli jako minulost. Učit děti na dálku není ono…

Také jsme se těšili, že přivítáme nový školní rok na školní zahradě, kterou si po proměně stále užíváme plnými doušky. Déšť nás sice zahnal dovnitř, ale i tam se nám podařilo společnou hrou vyjádřit, že si chceme být blízcí…

S tím koresponduje i naše roční téma „O nápravě věcí lidských“, kterým se chceme připojit k odkazu Jana Ámose Komenského, jehož 650. výročí úmrtí si v letošním roce připomínáme. A co všechno nás ještě napadlo, když jsme přemýšleli, jak tuto vzácnou osobnost dětem představíme? Škola hrou, Labyrint světa, Svět v obrazech…

Těšíme se v novém školním roce na to, co prožijeme a jsme zvědaví, co se nám povede „napravit“.  Ať už ve spolupráci s novým týmem obecní mateřské školy, s dětmi ve škole či v krajině a prostředí, které je nám domovem.

Začínáme adaptačními výjezdy všech skupin, které nám pomohou nastavit vztahy tak, aby se nám lépe celý rok dobře pracovalo… Držte nám palce.

Zahájení školního roku

Školné pro MŠ na školní rok 2020/2021
24. Srp 2020 by admin_sv

Ředitelka školy stanovuje školné pro MŠ na školní rok 2020/2021 ve výši 1.900,- Kč měsíčně pro jedno dítě. Školné se platí 12 měsíců v roce, počínaje srpnem a konče červencem včetně.

Ostatní pravidla pro placení školného jsou stanovena ve smlouvě o školném, kterou podepsali zákonní zástupci každého dítěte, přijatého do naší MŠ.

 

Úplata za školní družinu
24. Srp 2020 by admin_sv

Ředitelka školy rozhodla o výši úplaty za školní družinu pro školní rok následovně.

Úplata je stanovena na 50,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny na jeden kalendářní měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách:

  • Za období září až prosinec 2020 (celkem 200,- Kč na jedno dítě) do 30.9.2020
  • Za období leden až červen 2021 (celkem 300,- Kč na jedno dítě) do 30.1.2021

 

Akce v září
21. Srp 2020 by admin_sv

 27. 8. čtvrtek  Třídní schůzka, 18:00 v přízemí  
 31.8. pondělí   Slavnostní bohoslužba, 17:00 k zahájení školního   roku, Čerčany  
  1. 9. úterý  Zahájení školního roku, 8:15  
  2. – 4. 9. 
 středa- pátek
 Adaptační kurz 2. stupeň Vodňany  
  2. – 4. 9. 
 středa- pátek
 Ekopobyt Huslík Polabí 3. – 5. třída  
  9.-11.9.
 středa – pátek
 Ekopobyt Vodňany 1. – 2. ročník, MŠ předškoláci  
 19. 9. sobota  Husitská pouť Sázava – Stěhování výstava  
 24. 9. čtvrtek  Třídní schůzka, 18:00  
 25. 9. pátek  Workshop 1 Komenský 2020
 ZŠ – v rámci běžného vyučování
 
 28. 9. pondělí    Státní svátek
Bohoslužba k zahájení školního roku
21. Srp 2020 by admin_sv

V pondělí 31. 8. od 17:00 zveme do Čerčan
do sboru Církve československé husitské
k slavnostní bohoslužbě na zahájení školního roku. 
Třídní schůzka k zahájení školního roku
21. Srp 2020 by admin_sv

Ve čtvrtek 27. 8. v 18:00 se v Arše koná úvodní třídní schůzka.
Vítejte v novém školním roce!
21. Srp 2020 by admin_sv

Vítáme vás v novém  školním roce 2020 – 2021
Kalendárium – červen 2020
2. Čvn 2020 by admin_sv

 Úterý 2. 6.  Program malé technické univerzity   – 1. – 2. třída  V rámci běžného   vyučování  Jitka W.
 Středa 3. 6.
 
 Schůzka s páťáky a učiteli 2.   stupně  9:00 ( děti ve škole i na  ZOOM)  Iva S.
 Pondělí 8. 6.  Odpoledne s novými dětmi do   mateřské školy  14:00  Katka V.
 Středa 10. 6.  Nejde elektrický proud
 Individuální akce jednotlivých   skupin
 Čtvrtek 11. 6.  Nástup 2. stupeň do školy
 Pondělí 15. 6.  Kurz respektování  16:00- 21:00
 Středa 17. 6.  Návštěva Nadace Proměny  10:00  Iva, Katka V.
 Čtvrtek 18. 6.  Schůzka s rodiči MŠ
 
 17:00  Katka V.
 Čtvrtek 18. 6.  Schůzka s rodiči předškoláků  18:00  Jitka W.
 Čtvrtek 18. 6.  Schůzka s rodiči pátého   ročníku  18:00  Iva S.
 Pondělí 22. 6.  Zápisové setkání budoucích   prvňáků  14:00  Jitka W.
 Čtvrtek 25.6.  Třídní schůzka   18:00
 Pondělí 29.6.  Slavnost učení
 (letos bez možnosti přespání ve   škole)
 16:00
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa