Termíny zápisů v roce 2017
28. Úno 2017 by admin_sv

Čtvrtek 23. 3. – Den otevřených dveří do ZŠ 8.15 – 12.00

Středa 5. 4. – Zápis do ZŠ  ve staré budově čp. 49 14.00 – 17.00

 

Úterý 25. 4. – Den otevřených dveří do MŠ 8:15 – 12:00

Čtvrtek 11. 5. – Zápis do MŠ  8:15 – 12:00 a 14:30 – 17:00

Co podnikáme na začátku školního roku
26. Říj 2016 by admin_sv

Patroni

Děti z 3.-  9. třídy si připravily pro mateřskou školku dopoledne v duchu celoročního tématu Středověk. O patronství jsme letos diskutovali hodně a děti ze školy některé menší kamarády neznaly. Řekli  jsme se tedy, že než se domluvíme kdo bude patronem pro které dítě z mateřské školky, trochu se vzájemně poznáme.  Prvňáci a druháci jsou patroni sami sobě, přišli si pohrát také.

Téma při společné práci školáků bylo uvedeno netradičně zpěvem písně Svatý Václave (zvučné hlasy Aleny a Přemka děti opravdu zaujaly). Dopoledne připravovali společně, doplněno bylo povídáním o patronech české země, čtením svatováclavské legendy.

Patronská akce

 


Příprava pravidel

Jako každý rok se věnujeme na začátku roku tvorbě pravidel. Letos v duchu středověkého tématu: Chováme se rytířsky.

Příprava pravidel

 


Ředitelské volno
23. Dub 2016 by admin_sv

Ředitelka školy

vyhlašuje na den 26. 4. 2016

ředitelské volno

pro celou ZŠ i MŠ.

Volno se vyhlašuje z organizačních důvodů.

Výsledky zápisu do ZŠ – 2016
8. Úno 2016 by admin_sv

Výsledky hodnocení zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2016/2017

KÓD DÍTĚTE CELKEM BODŮ DÍTĚ JE PŘIJATO?
001-0402-2016 4 Ano
002-0402-2016 4 Př.
003-0402-2016 3 Ano
004-0402-2016 3 Ne
005-0402-2016 2 Ne
006-0402-2016 4 Ano
007-0402-2016 4 Ano
008-0402-2016 4 Ano
009-0402-2016 2 Př.
010-0402-2016 1 Ne
011-0402-2016 4 Př.
012-0402-2016 3 Ano
013-0402-2016 4 Ano
014-0402-2016 5 Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Př – přerušené správní řízení do doby dodání podkladů SPC nebo PPP.

V případě odkladu školní docházky u dětí s poznámkou Př. (přerušení správního řízení)
budou přijímány do 1.ročníku naší ZŠ zatím neúspěšní zájemci, podle pořadí výsledků zápisu.
V takovém případě konkrétní děti škola osloví.

Ekocentrum Krňovice – týden ekologické výchovy
7. Říj 2015 by admin_sv

Jak je už dlouholetou tradicí, zahájili školáci výuku týdenním pobytem v ekocentru ve dnech 7. až 11. září.

Tento rok se vydali do Ekocentra Krňovice u Hradce Králové. Na jeden den přijeli na návštěvu i někteří předškoláci.

Ve fotogalerii se můžete podívat, co všechno dělali, zažili a nenásilnou formou se naučili…

Ekocentrum Krňovice 2015

Platba školní družiny 2015 – 2016
12. Zář 2015 by admin_sv

V Petroupimi dne 14. září 2015

Rozhodnutí ředitelky školy o úplatě za školní družinu

Ředitelka školy rozhodla o výši úplaty za školní družinu pro školní rok následovně:

Úplata je stanovena na 50,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny na jeden kalendářní měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách:

– Za období září až prosinec 2015 (celkem 200,-Kč na jedno dítě) do 30.9.2015

– Za období leden až červen 2016 (celkem 300,-Kč na jedno dítě) do 30.1.2016

 

Co se děje v září ve školce
12. Zář 2015 by admin_sv

První týden ve školce jsem se zabydlovali, poznávali a pracovali na pravidlech šťastné plavby Archy rokem oslav. A hlavně si hráli 😆 .

První týden ve školce

Zahájení školního roku
12. Zář 2015 by admin_sv

Na zahájení školního roku jsme se sešli téměř v plném počtu i s mnoha rodiči, takže i rozlehlá školní zahrada nám začíná být těsná.

Společně jsme všichni vytvořili uvítací kruh, kolem kterého oběhl tradiční pozdrav. Po uvítání paní ředitelkou proběhlo představování formou hry „Jsou tady nějací …..?“ Když všechny děti vypátraly svou příslušnost k třídním učitelkám, rozešli se do tříd objevovat co vše se o prázdninách změnilo a přeorganizovalo. K úsměvům a radosti ze shledání přispělo i sluníčko, které nás vytrvale zahrnovalo hřejivými paprsky.

Školní rok začíná - 2015

Uvítací kruh na školní zahradě - 1.9.2015

Bohoslužba v Čerčanech
10. Zář 2015 by admin_sv

Školní rok jsme už tradičně (snad můžu napsat tradičně, je to už potřetí 🙂 ) přivítali v kostele v Čerčanech.
30. 8. 2015

Celodenní řemeslná dílna 24 . 6. 2015
27. Čvn 2015 by admin_sv

Řemeslná dílna na konci tohoto školního roku měla jasnou symboliku. Odchází nám do světa pětičlenná skupina deváťáků. Na úvod dílny nám řekli, kam se chystají, na jaké povolání se budou připravovat. Pak už se patroni školáci ujali dětí z mateřské školy a pomohli jim v orientaci na řemeslných stanovištích na školní zahradě a také s nimi na začátku dílny vyráběli. Pak už každý mohl zkoušet sám, jak je na tom se zručností. Malí i velcí vyráběli se zaujetím, odpočívali u piknikového stolečku se zeleninou, ukládali si svoje výrobky do papírových sáčků, protože výtvorů nebylo málo. Mohli vyzkoušet, co dovedou na těchto stanovištích – paličkování, kaligrafie, praní vlny, plstění, tkaní, šití, drátkování, pletení košíčků, předení na kolovrátku, výroba dřevěného autíčka s truhlářem, vykování hřebu s kovářem. Myslím, že s klidným srdcem můžeme říct, že to byl hezký den 😀 .

Dílna řemesel

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa