Zápis do MŠ ARCHA
29. Dub 2020 by admin_sv

Zápis do naší mateřské školy se koná v tomto roce elektronickou formou z důvodu legislativních opatření v souvislosti s COVID 19. První kolo zápisu se koná v rozmezí od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 Abychom Vás do naší MŠ mohli zapsat, stáhněte si a vyplňte, prosím, ZDE přihlášku Vašeho dítěte ke vzdělávání v naší MŠ. Dále pak ZDE stáhněte a vyplňte rodičovský dotazník a ZDE si můžete stáhnout Evidenční list dítěte, na kterém je třeba nechat potvrdit splnění povinných očkování (kromě dětí v posledním roce před zahájením školní docházky). Vzhledem k opatřením vlády ČR není nutné v tomto roce hned u zápisu dokládat toto potvrzení, k rozhodnutí o přijetí stačí zaslat sken očkovacího průkazu Vašeho dítěte a razítko v evidenčním listu doplnit, až to epidemiologická situace dovolí. Všechny dokumenty je třeba vytisknut, podepsat oběma zákonnými zástupci a zaslat na adresu školy těmito možnými způsoby: mailem v příloze s elektronickým podpisem, poštou, datovou schránkou. Rozhodující je datum podání. Kontaktní údaje najdete na těchto stránkách, v záložce KONTAKTY.
Jak se proměňuje naše zahrada
10. Zář 2019 by admin_sv

Od doby kdy na naši zahradu „přiletěli“ kmeny akátů a začala její proměna, uplynulo čtvrt roku. Nejdříve byl podepřený kmen jabloně nádhernou vidlicí  jako první znamení toho, že se bude něco dít. Všichni zvědavě pokukovali přes plot, co to asi bude…. Postupně vznikala jeskyně s dominantními nádhernými kameny, chýše a hnízdo z akátových kmenů. Teď, na konci srpna už je nově pokrytá studna palubou z akátových fošen, doplněná trámy, vodoteč z kmenů ústící do kamenného koryta. Máme skluzavku, vyhlídku, vyřešené stoupání k nim do svahu, také vymodelovaný sáňkovací kopeček. Většina míst je před dokončením, už jsme zaseli trávu, zaléváme a počasí nám přeje. Travička se zelená. Na zahradě pracovali s Lukášem Gavlovským brigádníci a dobrovolníci, všem moc děkujeme. Teď ještě čekáme na osazovací plán lesní části s chýší a hnízdem. Po konzultaci s Radkou Komrsovou a Lukášem Gavlovským jsme se rozhodli zachovat původní vrbičkový domeček, který se díky příznivému počasí krásně zazelenal a dobře zapadá do kontextu okolních staveb. Sázet keře a trvalky budeme na podzim. Těšíme se na naši proměněnou zahradu a máme radost, jak se všechno postupně dotváří. Duben
 • Odkorňování akátů, akáty letí na zahradu
 • Bourání zahradního domečku – stesk a oplakávání velkými školáky, kteří v něm zažili nejedno dobrodružství (některá prkénka skončila doma u dětí, jako polička či talisman.
 • Rozebírání dosavadních nefunkčních schůdků
Květen
 • Dokončení odkorňování s pomocí dobrovolníků z řad rodičů, dětí, skautů
 • Tlakové čištění kmenů vodou
 • Zpracování materiálu ze zbouraného domečku
 • Slavnost k uzavření zahrady před hlavní proměnou
 • Loučení dětí s prvky, které dosloužily a jejich demolice
Červen
 • Zemní práce – bagr na zahradě – velký zážitek pro děti
 • Začátek práce na jeskyni na místě bývalého pískoviště – příprava na „přílet“ kamenů
 • Kameny „letí“ na zahradu – jeřáb na zahradě – obrovský zážitek pro všechny
 • Kameny na místě – práce na jeskyni
 • Bagr a zase bagr – umisťování menších kamenů
 • Práce na jeskyni ve velkém horku
 • Práce na vodním prvku – pokrytí studně akátovými fošnami, trámy, umístění vydlabaných kmenů na vodoteč
Červenec
 • Práce na jeskyni – bagr na zahradě – umisťování větších kmenů, úpravy střechy jeskyně – zelená střecha slouží jako půvabná teráska, výhled na zahradu, práce na detailech
 • Setkání k průběhu projektu
 • Modelace terénu – terén pro stoupání do svahu, podklad pro skluzavku, kopeček na sáňkování
 • Stoupání do svahu – umisťování kmenů, frézování stupňů, kamenné stupně v dolní části
 • Úprava povrchu okolo studně, povrchu dna hnízda
Srpen
 • Chýše z akátových kmenů
 • Hnízdo ze zbylých kmenů
 • Usazení skluzavky
 • Setí trávy a péče o ní
 • Dokončování modelace terénu – okolí jeskyně, skluzavky, vodního prvku
 
Termíny zápisů v roce 2017
28. Úno 2017 by admin_sv

Čtvrtek 23. 3. - Den otevřených dveří do ZŠ 8.15 – 12.00 Středa 5. 4. - Zápis do ZŠ  ve staré budově čp. 49 14.00 – 17.00   Úterý 25. 4. - Den otevřených dveří do MŠ 8:15 – 12:00 Čtvrtek 11. 5. - Zápis do MŠ  8:15 – 12:00 a 14:30 – 17:00
Co podnikáme na začátku školního roku
26. Říj 2016 by admin_sv

Patroni

Děti z 3.-  9. třídy si připravily pro mateřskou školku dopoledne v duchu celoročního tématu Středověk. O patronství jsme letos diskutovali hodně a děti ze školy některé menší kamarády neznaly. Řekli  jsme se tedy, že než se domluvíme kdo bude patronem pro které dítě z mateřské školky, trochu se vzájemně poznáme.  Prvňáci a druháci jsou patroni sami sobě, přišli si pohrát také. Téma při společné práci školáků bylo uvedeno netradičně zpěvem písně Svatý Václave (zvučné hlasy Aleny a Přemka děti opravdu zaujaly). Dopoledne připravovali společně, doplněno bylo povídáním o patronech české země, čtením svatováclavské legendy.
Patronská akce

 

Příprava pravidel

Jako každý rok se věnujeme na začátku roku tvorbě pravidel. Letos v duchu středověkého tématu: Chováme se rytířsky.
Příprava pravidel

 
Ředitelské volno
23. Dub 2016 by admin_sv

Ředitelka školy

vyhlašuje na den 26. 4. 2016

ředitelské volno

pro celou ZŠ i MŠ.

Volno se vyhlašuje z organizačních důvodů.

Výsledky zápisu do ZŠ – 2016
8. Úno 2016 by admin_sv

Výsledky hodnocení zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2016/2017

KÓD DÍTĚTE CELKEM BODŮ DÍTĚ JE PŘIJATO?
001-0402-2016 4 Ano
002-0402-2016 4 Př.
003-0402-2016 3 Ano
004-0402-2016 3 Ne
005-0402-2016 2 Ne
006-0402-2016 4 Ano
007-0402-2016 4 Ano
008-0402-2016 4 Ano
009-0402-2016 2 Př.
010-0402-2016 1 Ne
011-0402-2016 4 Př.
012-0402-2016 3 Ano
013-0402-2016 4 Ano
014-0402-2016 5 Ano
                            Poznámka: Př – přerušené správní řízení do doby dodání podkladů SPC nebo PPP. V případě odkladu školní docházky u dětí s poznámkou Př. (přerušení správního řízení) budou přijímány do 1.ročníku naší ZŠ zatím neúspěšní zájemci, podle pořadí výsledků zápisu. V takovém případě konkrétní děti škola osloví.
Ekocentrum Krňovice – týden ekologické výchovy
7. Říj 2015 by admin_sv

Jak je už dlouholetou tradicí, zahájili školáci výuku týdenním pobytem v ekocentru ve dnech 7. až 11. září. Tento rok se vydali do Ekocentra Krňovice u Hradce Králové. Na jeden den přijeli na návštěvu i někteří předškoláci. Ve fotogalerii se můžete podívat, co všechno dělali, zažili a nenásilnou formou se naučili...
Ekocentrum Krňovice 2015

Platba školní družiny 2015 – 2016
12. Zář 2015 by admin_sv

V Petroupimi dne 14. září 2015

Rozhodnutí ředitelky školy o úplatě za školní družinu

Ředitelka školy rozhodla o výši úplaty za školní družinu pro školní rok následovně: Úplata je stanovena na 50,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny na jeden kalendářní měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách: - Za období září až prosinec 2015 (celkem 200,-Kč na jedno dítě) do 30.9.2015 - Za období leden až červen 2016 (celkem 300,-Kč na jedno dítě) do 30.1.2016  
Co se děje v září ve školce
12. Zář 2015 by admin_sv

První týden ve školce jsem se zabydlovali, poznávali a pracovali na pravidlech šťastné plavby Archy rokem oslav. A hlavně si hráli 😆 .
První týden ve školce

Zahájení školního roku
12. Zář 2015 by admin_sv

Na zahájení školního roku jsme se sešli téměř v plném počtu i s mnoha rodiči, takže i rozlehlá školní zahrada nám začíná být těsná. Společně jsme všichni vytvořili uvítací kruh, kolem kterého oběhl tradiční pozdrav. Po uvítání paní ředitelkou proběhlo představování formou hry "Jsou tady nějací .....?" Když všechny děti vypátraly svou příslušnost k třídním učitelkám, rozešli se do tříd objevovat co vše se o prázdninách změnilo a přeorganizovalo. K úsměvům a radosti ze shledání přispělo i sluníčko, které nás vytrvale zahrnovalo hřejivými paprsky.
Školní rok začíná - 2015

Uvítací kruh na školní zahradě - 1.9.2015

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa