Hurá můžeme zpátky do školy
4. Čvc 2021 by Josef

V květnu se mnozí z nás s většími či menšími obavami vrátili zpátky do Archy. O návratu dětí jsme měli zcela jasnou vizi. Nechtěli jsme je zahltit informacemi, zjišťováním toho, co všechno se  naučily nebo  co jim zůstalo skryto.

Chtěli jsme, aby mohly zahodit ostych a obavy. Aby mohly znovu naplno prožívat radost ze spolubytí.

V tomto duchu se naše škola více méně proměnila v prodloužený letní tábor.

Jak příhodné, Archa se na poslední měsíce školního roku stala  skutečnou školou hrou.  Většinu času jsme prožili společně venku v přírodě. 

Opravdu úžasným počinem pro všechny bylo zakoupení venkovní učebny, která byla od samého počátku plně vytížena. Jen si to představte, sedíte venku, uprostřed zeleně a čerstvého vzduchu, uprostřed svých kamarádů a vy si klidně můžete narýsovat trojúhelník, který  zrovna vidíte  ve své plné kráse v některém ze štítů vesnických domů.

Dřív nás ve škole učili, že nemůžeme nikdy sčítat hrušky a jablka. Ale opak je pravdou, v naší škole ani toto není nemožné. Děti se o tom mohly samy přesvědčit v rámci výuky množin uprostřed lesů, hájů a luk. Rozdělovat jednotlivé přírodniny do množin, vzájemně je sčítat, hledat jejich vzájemné souvislosti byl pro všechny zúčastněné opravdový zážitek.

Petroupim nám nabízí velké množství možností k pozorování a zážitkům. Na blízkých lukách jsme se seznámili se  světem hmyzu a malovali jsme vše, co nám jen příroda nabídla.

Na každém správném táboře se vaří na ohni. Jinak tomu nebylo ani u nás.  Společně jsme si vyzkoušeli, jaké to je, dokázat se o sebe postarat bez vymožeností moderního světa. Podařilo se nám rozdělat oheň i uvařit báječnou polévku.  Opravdu hlubokým zážitkem byla silná bouřka, která nás v den venkovního vaření zastihla. Naplno jsme tak prožili sílu přírodních živlů, která mnohé děsila, ale současně nás všechny posunula v důvěře a pomoci jeden druhému.

Jak úžasný byl pak návrat do školy, kde čekali starší i mladší spolužáci s horkým čajem a suchým oblečením. Radost a úleva z toho, že jsme se všichni v pořádku shledali, byla patrná na každém kroku.

Druhý stupeň se vydal na poslední školní týden na jižní Moravu po stopách Jana Amose Komenského. Odkud se vrátily všechny děti nadšené a spokojené.

Je nádherné pozorovat děti, které si společně mohou hrát, které mohou společně poznávat a objevovat svět, pozorovat děti z druhého stupně, které si hrají s dětmi ze školky na terase. Sledovat je, jak dokáží využít potenciál všeho, co nás obklopuje a jak si dokáží naplno užívat koupání v místním rybníce.

Naše škola opět ožila, odevšad se ozývá štěbetání, smích a veselý křik.

To vše nám až donedávna připadalo zcela samozřejmé. Teď už víme, že to tak samozřejmé není a děkujeme za každý takový báječný den spolubytí.

Zpátky ve škole

 

 

Výsledky zápisu do MŠ na rok 2021 – 2022
6. Čvn 2021 by JosefKliknutím na název dokumentu jej otevřete v novém okně.

 

Výsledky zápisu do MŠ – 2021 – 2022

 

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022
2. Kvě 2021 by Josef

Zápis do naší mateřské školy se koná v tomto roce elektronickou formou z důvodu legislativních opatření v souvislosti s COVID 19.

První kolo zápisu se koná v rozmezí od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021

Abychom Vás do naší MŠ mohli zapsat, klikněte SEM a vyplňte přihlášku elektronicky do našeho zápisového systému. Z něj si také stáhněte Evidenční list dítěte, na kterém je třeba nechat potvrdit splnění povinných očkování (kromě dětí v posledním roce před zahájením školní docházky). Vzhledem k opatřením vlády ČR není nutné v tomto roce hned u zápisu dokládat toto potvrzení, k rozhodnutí o přijetí stačí zaslat sken očkovacího průkazu Vašeho dítěte a razítko v evidenčním listu doplnit, až to epidemiologická situace dovolí.

ZDE také stáhněte přihlášku Vašeho dítěte ke vzdělávání v naší MŠ. Dále pak ZDE stáhněte a vyplňte rodičovský dotazník.

Všechny dokumenty je třeba vytisknut, podepsat oběma zákonnými zástupci a zaslat na adresu školy těmito možnými způsoby: mailem v příloze s elektronickým podpisem, poštou, datovou schránkou. Rozhodující je datum podání. Kontaktní údaje najdete na těchto stránkách, v záložce KONTAKTY.

Výsledky zápisu do ZŠ na rok 2021 – 2022
27. Dub 2021 by JosefKliknutím na název dokumentu jej otevřete v novém okně.

 

Výsledky zápisu do ZŠ – 2021-2022

 

Zápis do ZŠ na školní rok 2021/2022
30. Bře 2021 by Josef

Letošní rok proběhne zápis do ZŠ pouze písemnou formou, bez přímé účasti dětí na motivační části zápisu. Termín zápisu je rozložen mezi 1. 4. – 16. 4. 2021 (rozhodující je datum podání vytištěné přihlášky)

Proto Vás prosíme, abyste klikli SEM a vyplnili přihlášku elektronicky do našeho zápisového systému. Vyplněná přihláška k vytištění a podepsání přijde na váš mail.

Také si ZDE stáhněte a vyplňte dotazník pro uchazeče o vzdělávání v naší ZŠ (podklad k vyhodnocení pořadí uchazečů). Prosíme, podepište také dohodu o spolupráci rodiny a školy TADY.

Všechny tři formuláře vytiskněte, podepište a doručte do školy těmito možnými způsoby: datovou schránkou, elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem, poštou – doporučeně, osobně po předchozí domluvě na telefonu 317 440 246.  Do složky nezapomeňte případně přiložit žádost o odklad školní docházky (obdržíte mailem po zaškrtnutí v přihlášce) spolu s doporučeními dvou odborníků.

 

Nový Archáček
18. Bře 2021 by Josef

I když je škola zavřená, děti pilně pracují. Poslední číslo Archáčku se rozhodly Vám poslat alespoň elektronicky.

Tady je:

Archáček.pdf

(Archáček je školní časopis našich dětí, který vytvářejí samy, jen s pomocí, o kterou si samy řeknou.)

Online setkání rodičů na téma kyberšikany
15. Bře 2021 by Josef

Kyberšikana a rizikové chování na internetu

25. 3. 2021 od 17:00 do 18:30 h

Podrobnosti zde.

Rozpis dnů otevřených dveří a zápisu do MŠ na rok 2021
24. Úno 2021 by Josef

Den otevřených dveří MŠ

proběhne v roce 2021 elektronicky

9.3.2021      10:00  zrušeno z organizačních důvodů

30. 3. 2021 10:00  https://us02web.zoom.us/j/85241832520 

heslo 000    Meeting ID: 852 4183 2520

6. 4. 2021 10:00     https://us02web.zoom.us/j/82904639922 

heslo 000   Meeting ID: 829 0463 9922

 

 Zápis do MŠ

3. 5. – 16. 5. 2021    elektronicky

(podmínky a odkazy budou zveřejněny na webu školy)

Den otevřených dveří a zápis do ZŠ na rok 2021
24. Úno 2021 by Josef

Den otevřených dveří ZŠ

proběhne v roce 2021 elektronicky

16. 3. 2021 10:00    https://us02web.zoom.us/j/84294784519

heslo 000  Meeting ID: 842 9478 45197

  

Zápis do ZŠ

1. 4. – 16. 4. 2021    elektronicky

(podmínky a odkazy budou zveřejněny na webu školy)

My se jen tak nevzdáme!
23. Úno 2021 by Josef

aneb děti z MŠ Archa hrají divadélko školákům k pololetnímu vysvědčení

Článek si otevřete kliknutím na název níže

My se jen tak nevzdáme (dokument pdf)

Několik dalších fotografií z akce:

Divadlo k vysvědčení

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa